Oktobar 6Oktobar 7

Trinaesta ISDOS – e-Governance konferencija će se održati 6. i 7. oktobra 2009. godine u Amfiteatru Sava Centra u Beogradu, u organizaciji Društva za informacione sisteme i računarske mreže. Na ovom skupu predstaviće se inovatori u ovoj oblasti u javnom i privatnom sektoru, sa svojim zajedničkim projektima i implementiranim tehnologijama.

 

Ovogodišnja e-Government konferencija ima za cilj da predstavi tehnologije i rešenja koja mogu doprineti bržem razvoju elektronske uprave i mrežne infrastrukture u Srbiji, kroz kompanijske prezentacije, prezentacije realizovanih i aktuelnih projekata u javnom sektoru kao i trendova iz različitih sektora e-Governmenta, U okviru dva radna dana učesnici skupa će biti u mogućnosti da čuju prezentacije, učestvuju u konstruktivnoj debati ali i da postave pitanja i dobiju odgovore od ljudi koji su u samom vrhu u svojim profesijama. Tradicionalne društvene aktivnosti predstavljaju priliku za umrežavanje sa ključnim akterima u procesu unapređejna e-Governmenta.

Na Konferenciji će biti predstavljene najnovije tehnologije i rešenja sistem inegratora i specijalizovanih ICT kompanija pristutnih u Srbiji iz oblasti: Hardware-a, Komunikacionih platformi, Skladištenja podataka, ERP-a, Document management-a, Elektronskih identifikacionih dokumenata i opreme (Smart kartica, čitača i elektronskih sertifikata), Data centara, Zaštite podataka i drugih usluga koje su sastavni deo svakog e-Governance sistema.

Učesnici

Konferencija je namenjena predstavnicima ministarstava, predstavnicima organa javne uprave i lokalne samouprave, menadžerima i zaposlenima u kompanijama koje se bave razvojem i implementacijom e-Government sistema, telekomunikacionom sektoru, istraživačkom i obrazovnom sektoru, kao i drugim učesnicima u procesu izgradnje e-Governmenta.

Program

Zvanični program konferencije je još uvek u pripremi, i biće postavljen čim bude formiran.

Ovogodišnja Konferencija će poseban akcenat staviti na 4 ICT teme u javnim servisima, organizovane u 4 mini sesije – (trek-a)

 1. ISDOS – Informacioni sistemi državnih organa Srbije (teme od zajedničkog interesa: Digitalni potpis, e-Procument, Računarske mreže, Zajedničke baze podataka i registri,  GIS,  e-finansije i sl.)
 2. e-Health
 3. e-Justice
 4. e-lokalna uprava – Informacioni sistemi i komunikacije

Sesija:  IS DOS – Informacioni sistem državnih organa

U okviru ovog treka biće prezentovani implementirani informacioni sistemi i mrežne infrastrukture organa javne uprave, te će biti razmatrane buduće potrebe ovih organa. Vodeće kompanije iz oblasti razvoja softvera i sistem integracija će predstaviti svoja e-Government rešenja u oblastima kao što su: zaštita podataka, Digitalni potpis, e- nabavke, računrske mreže, e-tax rešenja, GIS i sl.

Sesija : e-Health

U okviru treka E-Health, razmatraće se najaktuelnije teme iz ove oblasti: implementacija elektronskog medicinskog kartona,  bolnički informacioni sistemi, mobilnost, telemedicina, privatnost, sigurnost i pravni aspekti zaštite privatnosti, i sl. Kako se interakcija ne odigrava više samo na jednom mestu, već se teži da se zdravstvena usluga pruža na mestu gde se ukaže potreba za njom, neophodno je postaviti set pravila kojima će se štititi privatnost, ali u isto vreme i omogućiti pristup neophodnim zdravstvenim podacima.

Sesija : e-Justice

E-Justice ima za cilj da predstavi najnovija implementirana rešenja iz ove oblasti, kao i inicijative na izvršnom, zakonodavnom i pravosudnom nivou. U okviru ove sesije biće predstavljena rešenja u oblasti softvera i komunikacija koje se primenjuju u okružnim i privrednim sudovima. Takođe će biti prezentovane inicijative koje su podržane međunarodnim programima.

Sesija:  e-lokalna uprava

Informacioni sistem lokalne uprave predstavlja jedan od ključnih programa koji utiču na povećanje efikasne komunikacije između građana i lokalne zajednice. Podnošenje  zahteva preko Interneta, praćenje stanja rešenja podnetih zahteva i efikasni call centri javnih službi su samo deo potreba ovog sistema. Postoji više tehnoloških platformi na kojima su realizovana ova rešenja, od kojih će pojedini reprezenti biti i prezentovani.

Prijava radova

E-Governance 2009 konferencija poziva IT stručnjake iz državnih organa, kao i predstavnike akademske zajednice da predstave svoje autorske radove, istraživanja i rezultate u oblasti e-Governance-a.

Na osnovu ovog poziva, Organizator prikuplja autorske radove iz sledećih tematskih oblasti:

 • E-lokalna uprava
 • E-Health
 • E-Justice
 • GIS
 • Računarska mreža državnih organa
 • E-Government projekti NIP-a i međunarodnih organizacija
 • E-Govenment rešenja od zajedničkog interesa.

Pravo dostave radova imaju pojedinci i grupe autora iz zemlje i inostranstva.

Radovi  se dostavljaju u skladu sa Uputstvom za pripremu radova.

Autori prihvaćenih radova imaju beneficirane uslove učešća na E-Governance 2009 konferenciji, o čemu će biti informisani obaveštenjem Stručnog odbora, a po okončanju procedure izbora.

Radovi se dostavljaju isključivo e-mail-om: office@e-drustvo.org

Rok za dostavu radova je 8. septembar 2009. godine, do 24:00 sata

Izbor radova vrši organizator na osnovu recenzije radova i potreba programa skupa

Prijave i kotizacija

Prijava učesnika i rezervacija smeštaja vrši se isključivo preko sajta agencije Smart Travel  http://www.smart4.co.yu/Srpski/Smart-Dobrodosli.htm tj. na broj telefona 011 244 12 53

Cena dvodnevne kotizacije iznosi 4900 din + PDV i uključuje prisustvo svim plenarnim predavanjima i sesijama, kao i učešće u društvenom programu konferencije.

Dnevna kotizacija iznosi 2900 din + PDV i može da se plati i na licu mesta.

Za dodatne informacije o mogućnostima učešća Vaše kompanije na e-Government konferenciji, obratite se organizatoru na mail office@e-drustvo.org

Korisni linkovi

Share and Enjoy:

Tags: , ,

Autor: Vladimir Trkulja