Maj 14Maj 17

U organizaciji Tehničke škole „Nikola Tesla“ Šid i Računarskog fakulteta iz Beograda, uz podršku Narodne kancelarije predsednika Republike, Kancelarije za mlade Opštine Šid i Opštine Stari Grad, od 14. do 17. maja 2010. godine, u prostorijama Računarskog fakulteta održade se IT seminar „IT OpenDays 2010“. Odabrani učenici srednjih škola četvorogodišnjih obrazovnih profila iz Republike Srbije imade priliku da nauče korisne stvari iz oblasti računarskih tehnologija i komunkacija. U savremenim kabinetima kojima je opremljen Računarski fakultet predavači de pokušati da na interesantan i inovativan način edukuju učesnike seminara.

 

Seminar je namenjen srednjoškolcima čije interesovanje doseže preko granica obrazovnog programa koji je predviđen za njih u redovnom obrazovanju.

Ciljevi seminara su promovisanje edukacije, obrazovanja i stručnog usavršavanja mladih ljudi, prezentovanje intelektualnih potencijala učesnika, učešde eminentnih stručnjaka i ostvarivanje saradnje sa institucijama, kompanijama i pojedincima.

Program

Program seminara je koncipiran tako da pokrije kako aktuelne tako i uskostručne teme u oblasti informacionih tehnologija i komunikacija kao i teme koje se odnose na interakciju između čoveka i računara. Slogan seminara je „For a better future…“. Poseban akcenat je stavljen na zaštitu životne sredine i održivi razvoj i korišdenje energetski efikasnih kompjuterskih rešenja.

 • 4G
 • Budućnost razvoja informacionih tehnologija
 • Engleski jezik u oblasti informacionih tehnologija i komunikacija
 • Industrijska automatizacija i pogonska tehnologija
 • Informacione tehnologije u državnoj upravi, prosveti, industriji…
 • Informaciono društvo – Gde je tu Srbija?
 • IT obrazovanje u Srbiji
 • Microsoft F#
 • Oracle Academy
 • Razvojni sistemi
 • Reciklaža elektronskog otpada
 • Social media
 • Virtualizacija
 • Vizuelno programiranje

Spisak nije konačan.

Pored klasičnih predavanja programom je predviđeno i održavanje više okruglih stolova čije su teme vezanze za razvoj informatičkog društva u Srbiji, a na kojima de svoje mišljenje modi da iskažu i učesnici seminara. Planirano je direktno uključenje predavača iz inostranstva a sva predavanja de putem Internet-a biti direktno emitovana na zvaničnom sajtu seminara.

Prijavljivanje

Pre prijave pročitaj informacije za učesnike IT seminara „IT OpenDays 2010“.

Prijavljivanje se obavlja na zvaničnom sajtu seminara. Učešće za odabrane učesnike biće besplatno, a svim srednjoškolcima iz unutrašnjosti biće obezbeđen smeštaj tokom trajanja skupa.

Kontakt

Miloš Jovanović

Koordinator projekta
Telefoni: (063) 196-1994; (022) 712-538
E-mail: koordinator@itopendays.com

Korisni linkovi

Share and Enjoy:

Tags: , ,

Autor: Vladimir Trkulja