Mart 7

Izložba Fraktala – Milan Dobrojević
Klub Likovne Akademije u Beogradu, Rajićeva 10, 7.mart.2008.

Kako se razvijala tehnologija, a sa njom i kompjuteri, tradicionalna umetnost dobila je novu ranu – digitalnu umetnost. Fraktalna umetnost danas se smatra delom pokreta digitalne umetnosti.

Više ih ne pravimo samo u svrhu proučavanja matematike – postali su vrednost i lepota sami za sebe. Možemo ih opisati kao sponu između matematike i umetnosti.

 


Organizacija događaja

1. Izložba će biti otvorena u 19:00 u kafeu i malom klubu likovne akademije sa 14 slika fraktala, nakon čega će se proširiti i na veliki klub
2. Pre i posle nastupa grupe Prototip u velikom i Alavuka u malom klubu, muziku će puštati DJ. Nikolica i DJ. Dušan Medić
3. Hodnik akademije sa obe strane prekriće dva velika fraktala 9 x 1.6 metra, kao i scena za nastup u malom klubu sa fraktalom dimenzije 1.6 x 3 metra – koji će ostati na akademiji kao moj poklon
4. Od otvaranja izložbe pa narednih 6 sati Info devojke, obučene u autentičnu odeću davaće informacije posetiocima o fraktalima, umetniku…
5. 23:00 Nastup grupe Prototip u velikom klubu – 23:45 Nastup Alavuka u malom klubu
6. Od trenutka otvaranja izložbe u kafeu, na sceni velikog i malog kluba će biti postavljeni projektori na kojima će biti puštana digitalna prezentacija slika fraktala, animacija fraktala i primena istih kroz druge zanate i umetnosti.


Program & karte

KLUB LIKOVNE AKADEMIJE
Izložba frakatala Milana Dobrojevića – “ZOOM IN”
7. MART. 2008.

19:00 OTVARANJE IZLOŽBE, ŠTAMPANA I VIDEO PREZENTACIJA, INFO DEVOJKE
22:00 ŽURKA, LIVE PROTOTIP – VELIKI KLUB, ALAVUX – MALI KLUB
+ SET DJ. NIKOLICA, DJ. DUSAN MEDIC

19:00 ulaz free
22:00 – ulaz 200din


Fraktali FAQ

Fraktale obično definišu kao geometrijske oblike, koji mogu biti podeljeni u delove, od kojih je svaki minijaturna kopija celine. Oni su vizuelne projekcije matematičkih formula. To su matematičke strukture poznate kao trougao Serpinskog, Kohova pahuljica, Pianova kriva… Fraktali ponekad liče na oblike koje pronalazimo u prirodi, pa gledajući ih možemo videti cveće, planine, ponekad čak i ljude. U prirodi ćemo retko naići na trouglove ili kvadrate, ali ćemo naići na fraktale – obale podsećaju na njih.

Mnogi fraktale prave zabave radi, neki ih koriste za umetničko izražavanje, a matematičari ih koriste da bi opisali organske materije, modelirali eroziju tla ili analizirali seizmičke šeme. Fraktali izgledaju kompleksno, nasumičnog oblika – ipak mnoge od njih možemo kreirati uz pomoć jednostavnih formula. Haos i Fraktali su novije matematičke grane i dok su prvi opisivani ručno, sada ih ozbiljnije i brže možemo proučavati uz pomoć moćnih kompjutera.

Kako se razvijala tehnologija, a sa njom i kompjuteri, tradicionalna umetnost dobila je novu granu – digitalnu umetnost. Fraktalna umetnost danas se smatra delom pokreta digitalne umetnosti. Fraktale više ne pravimo samo u svrhu proučavanja matematike – postali su vrednost i lepota sami za sebe. Možemo ih opisati kao sponu između matematike i umetnosti. Koliko god da su kompjuteri važni za stvaranje fraktala, oni ostaju samo neophodan alat – čovek je taj koji pronalazi osećaj, poruku i ostale vrednosti u oblicima i bojama “svetova unutar svetova”, kako neki od nas nazivaju fraktale.
(preuzeto sa sajta 011Art)


Kontakt & URL

E-mail: office@011art.com
URL: http://www.011art.com/
Dalji kontakt detalji dostupni putem ovog linka.

 

Tags: , ,

± Interesantno?  
 Loading …