JavaSvet – Scala, Akka and a bit of Spray

11.11.2014.

JavaSvet organizuje predavanje na temu “Scala, Akka and a bit of Spray ”, 11. novembra u 19:30 u Centru Za Promociju Nauke, na drugom spratu, Knez Mihailova 5, Beograd. 

Tema

Scala, Akka and a bit of Spray

Scala je jedan od modernih programerskih jezika koji je privukao veliku pažnju. Ime je nastalo od akronima “Skalabilni programski jezik” jer kako sami autori kažu “raste sa vama”, što je potpuno tačno. Scala savršeno spaja funkcionalnu i object-oriented paradigmu i uz “type-safety” više se poželeti ne može.

Prema istraživanjima, skoro polovina Java programera je izrazila želju da bi kao sledeći jezik probali baš Scalu.

Pored koncepta samog jezika, imaćemo prilike da čujemo nešto i o Akka asinhronom message-driven arhitekturalnom frameworku koji omogućava kreiranje visoko konkurentnih distribuiranih rešenja nad JVM-om. Akka je redovni činilac današnjih scala aplikacija a tako i drugih JVM aplikacija koje kao zahtev imaju distribuiranost. Prava poslastica!

PREDAVANJE JE NA ENGLESKOM JEZIKU.

Predavač

Maciej Biłas

Software engineer at SoftwareMill, specialises in backends. Part time civic hacker and Warsaw tech community influencer. Wrote his first line of Scala code 3 years ago, uses it a his primary programming language for over a year. Works everyday with Scala, Spray and Akka. Always happy to share his knowledge and experience.

Registracija

Predavanje je besplatno i možete se prijaviti na sledećem linku.

Autor: ITD Ekipa


DODAJ KOMENTAR