Kalendar IT događaja

Planirate IT događaj i ne želite da se “poklopite” sa nekim već najavljenim? Želite pregledan prikaz budućih i prošlih IT dešavanja?

Iskoristite ovaj kalendar za brz i pregledan pristup informacijama o IT dešavanjima, a ukoliko smo nešto propustili – javite nam.

Ove kalendare možete uvesti i u vaš Outlook, Google Calendar ili neki treći softver za planiranje vremena.