Septembar 8Septembar 9

Program za uporedno medijsko pravo i politiku Univerziteta u Oksfordu u ponedeljak 8. septembra u 09:00 časova na Fakultetu političkih nauka u Beogradu (Jove Ilića 165, sala 3) organizuje međunarodnu konferenciju “Regulisanje slobode izražavanja na Internetu”.

 
U ime organizatora reči dobrodošlice će uputiti:
• Jelena Surčulija, Član savetodavne grupe PCMLP-a, Univerziteta u Oksfordu
• Milan Podunavac, Dekan Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu

Konferenciju, na kojoj će učestvovati preko pedeset eksperata u oblasti prava medija i Interneta iz zemlje i inostranstva, podržali su Savet Evrope, USAID/IREX, Britanska ambasada u Beogradu i Fakultet Političkih Nauka Univerziteta u Beogradu.

Pozdravne govore će održati:
• Jasna Matić, Ministarka za telekomunikacije i informaciono društvo
• Constantin Yerocostopoulos, Ambasador, SRSG u Srbiji, Savet Evrope
• Marilynn A. Schmidt, Zamenica direktora misije, USAID Srbija i Crna Gora
• Bill Longhurst, Zamenik šefa misije Britanske ambasade u Beogradu

AGENDA

 
DAN 1: ponedeljak, 8. septembar 2008.

08.30-09.00 Registracija učesnika
09.00-09.10 Reči dobrodošlice
• Jelena Surčulija, Savetodavna grupa PCMLP-a, Univerzitet u Oksfordu
• Milan Podunavac, Dekan, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu
09.10-09.30 Pozdravni govori
• Jasna Matić, Ministarka, Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo
• Constantin Yerocostopoulos, Ambasador, SRSG u Srbiji, Savet Evrope
• Marilynn A. Schmidt, Zamenica direktora misije, USAID Srbija i Crna Gora
• Bill Longhurst, Zamenik šefa misije, Britanska ambasada u Beogradu

09.30-12.30 Panel 1: Sloboda izražavanja na Internetu
Regulatorni izazovi slobode izražavanja na Internetu
Jelena Surčulija, Pomoćnica Ministarke za telekomunikacije i informaciono društvo
Blogovanje, politika i sloboda izražavanja
David Goldberg, PCMLP, Univerzitet u Oksfordu
• Kafe pauza
Građansko novinarstvo: Novi oblik komunikacije
Miroljub Radojković, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu
Izazovi i mogućnosti online novinarstva
Rade Veljanovski, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu
• Diskusija
12.30-14.00 Pauza za ručak

14.00-17.00 Panel 2: Harmonizacija domaćeg pravnog okvira sa standardima EU i SE
Novi regulatorni okvir za audio-vizuelni sektor – od TWFD ka AVMSD
Snježana Milivojević, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu
Regulatorni okvir Saveta Evrope za sadržaj na Internetu
Ad Van Loon, X-Media Strategies, ekspert Saveta Evrope
• Kafe pauza
Primena regulatornih okvira EU i Saveta Evrope u zemljama članicama EPRA
Dunja Mijatović, Evropska platforma za regulatorna tela (EPRA)
Harmonizacija domaće medijske regulative sa standardima EU i Saveta Evrope
Dragan Janjić, Pomoćnik Ministra kulture zadužen za medije
• Diskusija
DAN 2: utorak, 9. septembar 2008.

09.30-12.30 Panel 3: Zaštita prava građana na Internetu
Zaštita ličnih podataka na Internetu
Slobodan Kremenjak, advokat
Zaštita privatnosti u novim i tradicionalnim medijima
Snežana Smolović-Green, Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM)
• Kafe pauza
Internet i pravo na anonimnost
Dirk Voorhoof, Fakultet političkih nauka Univerziteta Gent, Belgija
Izazovi i zaštita dece na Internetu
Inger Hoedt-Rasmussen, AAB Housing Association
• Diskusija
12.30-14.00 Pauza za ručak
14.00-17.00 Panel 4: Regulacija i/ili samo-regulacija na Internetu
Iskustva regulacije i samo-regulacije Interneta u Rusiji i zemljama
Zajednice nezavisnih država

Andrei Richter, Moskovski institut za medijsko pravo i politiku
Iskustva regulacije i samo-regulacije Interneta u Makedoniji i zemljama
Jugoistočne Evrope

Filip Stojanovski, Fondacija Metamorfozis, Makedonija
Sloboda izražavanja i Internet domeni
Slobodan Marković, Centar za razvoj Interneta, Beograd

Izvor: Infostud

Tags: , ,

± Interesantno?  
 Loading …