Konferencija e-Razvoj 2015

27.03.2015.

Udruženje e-Razvoj će organizovati svoju petu konferenciju pod radnim nazivom “Konferencija e-Razvoj 2015″27. mаrta 2015. godine od 09:30 do 16:00 čаsovа u zadužbini Ilije M. Kolarca, Studentski trg br. 5, Beograd. 

Tema

Tema konferencije je “IKT outsourcing u primeni kao ušteda u poslovanju”.

Svako preduzeće ili institucija treba da obrate pažnju na glavne poslovne procese i rade ono zašta su specijalizovani i u čemu ostavruju najbolje poslovne rezultate, a sve ostalo treba da prepuste onima koji su najbolji baš u tome. Outsourcing može da omogući korišćenje najboljih stručnjaka, servisa, opreme i praksi koji se uklapaju u projekte i poslovnu politiku i naravno budžet bilo koje vrste posla, a prema potrebi. Management se fokusira na glavne poslovne procese, tj. osnovnu delatnost i strategiju, a brigu o upravljanju i radu odabranih procesa podrške, kao što su i procesi upravljanja informatičkim resursima i informacionim sistemima, prepušta delimično ili u potpunosti nekom drugom. U digitalnoj ekonomiji, kompanije traže načine da povećaju svoju produktivnost i efikasnost primenom savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija, a pri tome smanje troškove. Jedan od načina za smanjenje troškova, povećanje zarade i povećanje produktivnosti, a koji sve više dobija na popularnosti svako je i korišćenje IKT outsourcing usluga. Ova konferencija ima nameru da pruži priliku davaocima IKT outsourcing usluga mogućnost da pred zainteresovanim auditorijumom izlože svoja rešenja, njihove mogućnosti i na konkretnim primerima koje realizuju u praksi i koja dokazuju isplativost ulaganja u tu praksu, ubede učesnike konferencije da su ta rešenja korisna i prihvatljiva za unapređenje njihovog poslovanja.

Korisni linkovi

Zvanični sajt konferencije.

Autor: ITD Ekipa


DODAJ KOMENTAR