Jun 7Jun 13

JISA – Jedinstveni informatički savez Srbije i DICG – Društvo informatičara Crne Gore od 7-13. juna organizuju kongres JISA DICG u Herceg Novom.

 

Tematske oblasti:

 • Informaciono društvo i ECDL (E-government, E-business, E-banking, E-learning, E-health, M-business, E-tourism, E-marketing…)
 • ERP, Informacioni sistemi i računarske mreže
 • ICT i razmena sa evropskim zemljama
 • Mobilni provajderi, Telekomunikacije i integralni bežični sistemi
 • Internet, VoIP telefonija, GPS, GPRS
 • Telemedicina i zdravstvo
 • Izdavaštvo – elektronska knjiga, multimedija
 • Digtalna arhiva i multimedija
 • Digitalne karte – GIS sistemi
 • Proizvodnja i rešenja u privredi i van privrede
 • Razvoj softvera i softverskih alata

Sekretarijat Kongresa:

Aleksandra Stojaković, Bojana Minić

JISA – 11000 Beograd, Zmaj Jovina 4,

tel. (011) 2620-374, 2622-668, 2632-996, fax 2626-5
E-mail: jisa@jisa.rs

Korisni linkovi

Share and Enjoy:

Tags:

Autor: Jelena Rakić