Maj 9

Seminar Content Marketing Management (Upravljanje marketinškim aktivnostima oko online sadržaja) se u organizaciji IIM/EURO Međunarodne poslediplomske škole održava 9. maja 2009. godine u zgradi Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu (Trg Dositeja Obradovića 6). Na ovom kursu ćete steći znanja o pisanju za web, upravljanju i promociji sadržaja, a predavač je Dragan Varagić.

 

 

Ciljna grupa kursa: Osobe zainteresovane za produkciju, održavanje i distribuciju (promociju) online sadržajima, novinari, PR menadžeri, marketing menadžeri, i sve ostale osobe zainteresovane za unapređenje poslovnih efekata korišćenjem novih Internet medija.

Cilj kursa: Sticanje osnovnih praktičnih znanja iz oblasti kreiranja i distribucije sadržaja na Internetu.

Stečena znanja: Vrste, struktura i načini pregledanja sadržaja; kreiranje i upravljanje sadržajima u kontekstu potreba organizacije; pisanje tekstova koji su vidljivi na pretraživačima; veza između kreiranja sadržaja, publiciteta i promocije;poznavanje aktuelnih tehnologija distribucije sadržaja; korišćenje društvenih medija za distribuciju sadržaja.

Struktura kursa:

  1. Vrste i strategije kreiranja sadržaja u onlajn okruženju;
  2. Strukturne podele sadržaja po vrstama; Načini pregledanja onlajn sadržaja sa aspekta korisnika;
  3. Osmišljavanje tokova sadržaja ( content workfow ) u sklopu veb sajta; Osmišljavanje i upravljanje interaktivnim sadržajima; Postavljanje sadržaja u kontekst potreba organizacije;
  4. Kreiranje tekstova za potrebe različitih ciljnih grupa; Ostvarivanje pažnje onlajn čitalaca; ostvarivanje informativne vrednosti sadržaja i stvaranje kredibiliteta kvalitetnim sadržajima; Kreiranje sadržaja koji prodaju; Kreiranje sadržaja koji “primorava” na linkovanje (Compeling Content);
  5. Upravljanje kreiranjem sadržaja sa aspekta potreba korisnika; Zadovoljavanje osnovnih zahteva za kvalitet teksta (5 w, obrnuta piramida, piramida 1-2-3, struktura teksta, vizuelno predstavljanje teksta, optimizacija za pretraživače);
  6. Online distribucija sadržaja, publicitet sadržaja, WOM, viralne komponente sadržaja;
  7. Napredna znanja o sadržajima i njihovoj strukturi i vezi sa društvenim medijima: tagovanje, socijalno umrežavanje, RSS, WAP, Podcast, Web cast…

Trajanje kursa: Predviđeno je 5 sati predavanja sa primerima i studijama slučaja.

Sertifikat: Na kraju kursa dobija se sertifikat o pohađanju ili sertifikat o položenom kursu (IIM/EURO, FTN).

Formalizacija kursa: U slučaju da kurs uđe u zvaničan nastavni program IIM/EURO studija, on predstavlja jednu trećinu specijalističkog predmeta.

Cena kursa: 250 EUR pohađanje kursa; 100 EUR mentorski rad, polaganje kursa. Ukupno: 350 EUR
(Studenti IIM/EURO škole imaju popust od 20%)

Uplata:

– žiro račun Fakulteta tehničkih nauka: 840-1710666-12
– poziv na broj: 97 4208101006
– uplata se vrši u dinarskoj protiv-vrednosti po gornjem kursu NBS na dan uplate
– polaznici su dužni da dostave originalni dokaz o uplati troškova

Korisni linkovi

Share and Enjoy:

Tags: ,

Autor: Vladimir Trkulja