Kurs ‘Osnove IT upravljanja uslugama’

06.03.2013.

Kurs „Osnove IT upravljanja uslugama“, odnosno priprema za ispit za ITIL v.3. održaće se od 6. do 8. marta u Beogradu. Kurs je zasnovan na poslednjoj osveženoj verziji 3 ITIL-a (IT Infrastructure Library)  preporuka najbolje prakse objavljenim avgusta 2011. Biblioteka obuhvata pet osnovnih knjiga i dopunjen rečnik ITIL terminologije. Kurs se zasniva na kombinaciji teorije sa zadacima i praktičnom radu. Pripremljen je na osnovu ITIL knjiga koje je izdao TSO (The Stationary Office) i u skladu sa nastavnim planom agencije za certifikate.

 

Kurs je namenjen svim rukovodiocima i stručnjacima koji se bave strategijom, planiranjem, implementacijom, obezbeđivanjem i revizijom IT usluga.  Polaznici mogu da steknu certifikat „ITIL V3 Foundation Certificate “ (Osnovni certifikat za upravljanje IT uslugama) koji je pretpostavka za sticanje svih ostalih certifikata iz područja upravljanja IT uslugama koji se zasnivaju na ITIL preporukama. Ispit se može polagati u Thompson Prometric testnim centrima. Polaganje ispita nije uključeno u cenu kursa.

Sadržaj kursa

Uvod u upravljanje uslugama:

–      značaj upravljanja IT uslugama,

–      definicija usluge i upravljanja IT uslugama,

–      potreba stvaranja kulture pružanja IT usluga,

–      upravljanje IT uslugama kao prakse.

Životni ciklus usluge:

–      ciljevi i poslovna vrednost svake faze životnog ciklusa,

–      glavni ciljevi i poslovne vrednosti koje donosi svaka faza životnog ciklusa, opisana u pet glavnih knjiga:

 • Service Strategy (strategija usluga),
 • Service Design (projektovanje usluga),
 • Service Transition (prelazak sa projektovanja na implementaciju usluga),
 • Service Operation (funkcionisanje usluga),
 • Continual Service Improvement (kontinuirano unapređivanje usluga).

Ključna načela i modeli upravljanja IT uslugama:

–      tipovi izvođača usluga,

–      pet glavnih vidova projektovanja usluga,

–      „V“ model usluga,

–      model kontinuiranog poboljšanja usluga, itd.

Procesi i funkcije:

–      definicija značenja procesa,

–      ciljevi, poslovna vrednost, osnovni koncepti, uloge i interfejs:

 • Service Portfolio Management (upravljanje portfeljom usluga)
 • Service Level Management (upravljanje nivoom usluga),
 • Incident Management (upravljanje incidentima),
 • Change Management (upravljanje promenama),
 • Demand Management (upravljanje potražnjom),
 • Business Relationship Management (upravljanje poslovnim odnosima)
 • Financial Management (finansijsko upravljanje),
 • Service Catalogue Management (upravljanje katalogom usluga),
 • Availability Management (upravljanje raspoloživošću),
 • Capacity Management (upravljanje kapacitetima),
 • Supplier Management (upravljanje radom dobavljača),
 • Information Security Management (upravljanje bezbednošću informacija),
 • IT Service Continuity Management (upravljanje kontinuitetom rada usluga),
 • Service Asset and Configuration Management (upravljanje osnovnim sredstvima usluge i konfiguracijom),
 • Release and Deployment Management (upravljanje izdanjima i primenom),
 • Event Management (upravljanje događajima),
 • Problem Management (upravljanje problemima),
 • Request Fulfilment (ispunjavanje zahteva),
 • Access Management (upravljanje dostupnošću),
 • The “7 step” improvement process (proces poboljšanja u „7 koraka”).

–      Objašnjenje funkcija: Centar za usluge, upravljanje aplikacijama, upravljanje radom, tehničko upravljanje.

–      Organizaciona struktura i ključne uloge: korišćenje RACI modela.

–      Tehnologija i arhitektura: generički zahtevi za integrisan skup tehnologija upravljanja IT uslugama.

Predavač

Kurs vodi predavač/konsultant g. Vladimir Zorc koji već osam godina vodi  ITIL kurseve. Pored širokog znanja on će preneti polaznicima i iskustvo koje je stekao u toku više od deset godina rada u velikim IT organizacijama, iz regiona i Velike Britanije.

Cena i registracija

Kotizacija za prisustvo na treningu je 720 eura, a dame dobijaju 15% popusta na cenu kao osmomartovski poklon, kao i svečani ručak 08.03 u okviru obuke. Registracija je moguća na ovom linku ili mejlom na dejan@norips.org.

Korisni linkovi

Autor: ITD Ekipa


DODAJ KOMENTAR