Vojkan Vasković, član programskog odbora E-trgovine je predstavio rezultate kvantitativnog vrednovanja WEB sajtova, urađeno na uzorku sajtova Banaka u Srbiji, kao i metode kojima se do rezultata došlo.

 

Prvo je ispričana priča o želji da se od samih početaka Interneta napravi tehnologija za poređenje sajtova. Činjenica je da je to teško izvesti, i da je jedino moguće ukoliko se porede sajtovi koji pripadaju istoj grupi sajtova (npr. vojska, medicina, banke, itd.). Ovaj rad se fokusira na poređenje sajtova banaka.

Model procene kvaliteta Web sajta

Predstavljeni su kriterijumi (dostupnost, brzina, navigabilnost i sadržaj) za ocenu web sajtova, gde su uvedeni težinski koeficijenti, koji su se birali na osnovu pravila koja su se već koristila u svetu za ovakve namene.

Više detalja o samim kriterijumima, njihovom ponderisanju i spisku stvari verovatno možete naći u samom radu, a mi ćemo pomenuti da su na vrhu grafikona bankarskih sajtova u Srbiji dobijenom ovom metodom Piraeus, EFG i Volksbank.

Zaključak predavanja je osvrt na metodologiju ove analize i činjenica da je glavni izazov kako izbeći subjektivne faktore? Ograničenja vezana za ovu analizu su vremenski okvir (budući da je web je dinamičan) i činjenica da je svako ocenjivanje sadržaja subjektivno, iako je ocenjivanje radilo više osoba, pa se računao prosek.

Vojkan Vasković je na dobar način predstavio svoj rad. Dinamično, zanimljivo, uz odgovarajuću teorijsku podlogu i jasno iznesene rezultate i nedostatke ovog rada. I u okviru predviđenog vremena, što nakon jučerašnjeg dana postaje bitna stavka. Nadamo se da će ovo istraživanje biti nekome korisno.

Share and Enjoy:

Tags:

Autor: Vladimir Trkulja