April 9

Launch Wave 2008 –Visual Studio 2008 i SQL Server 2008 Launch
Atelje 212, Beograd , 09.04. u 09h

“Microsoft Visual Studio 2008 zasnovan je na Microsoftovoj viziji pametnih klijentskih aplikacija i omogućava programerima da brzo kreiraju povezane aplikacije koje pružaju bogata korisnička iskustva najvišeg kvaliteta.

Microsoft SQL Server 2008 obezbeđuje pouzdanu, produktivnu i inteligentnu platformu za podatke koja vam omogućava da pokrećete najzahtevnije ključne aplikacije, da umanjite vreme i troškove razvoja i upravljanja aplikacijama, kao i da čitavoj organizaciji pružite dinamičan uvid u poslovanje.”

 

Agenda

Vreme Predavanje Predavači
09:00-10:00 Uvodno predavanje Marin Bezić, Microsoft
Dejan Cvetković, Microsoft
Zlatko Knežević, Microsoft
10:15-11:15 Novine u razvoju rich client aplikacija u Visual Studiu 2008 Srđan Božović , MFC
11:30-12:30 SQL Server Spatial Support Dragan Tomić, Microsoft
12:30-13:30 Ručak
13:30-14:30 Programiranje MS Dynamics CRM 4.0 kroz Visual Studio 2008 Viktor Ignjatijević, Exteme d.o.o
14:45-15:45 Novine u razvoju i administraciji SQL Servera Dragoslav Ogar
16:00-17:00 Nove stvari u Visual Studio Team System 2008 Ivan Pavlović, Hive Studios

Microsoft Visual Studio 2008

Microsoft Visual Studio 2008 zasnovan je na Microsoftovoj viziji pametnih klijentskih aplikacija i omogućava programerima da brzo kreiraju povezane aplikacije koje pružaju bogata korisnička iskustva najvišeg kvaliteta. Uz Visual Studio 2008, organizacijama će biti još lakše da zabeleže i analiziraju informacije koje će im pomoći da donesu efikasnije poslovne odluke. Visual Studio 2008 omogućava organizacijama svih veličina da brzo kreiraju bezbednije i pouzdanije aplikacije kojima se lakše upravlja i koje koriste prednosti operativnog sistema Windows Vista i sistema Office 2007.

Visual Studio 2008 obezbeđuje ključna unapređenja za programere u tri glavne oblasti:

  • Razvoj aplikacija
  • Inovativna korisnička iskustva
  • Efikasna timska saradnja

Visual Studio 2008 obezbeđuje napredne alatke za razvoj, funkcije otklanjanja grešaka, funkcionalnost baze podataka i inovativne funkcije za brzo kreiranje revolucionarnih vrhunskih aplikacija na velikom broju platformi.

Visual Studio 2008 sadrži unapređenja kao što su alatke za vizuelni dizajn pomoću aplikacije .NET Framework 3.5, znatna poboljšanja alatki za Web razvoj i unapređenja koja ubrzavaju razvoj svih tipova podataka. Visual Studio 2008 programerima obezbeđuje sve alatke i podršku potrebne za kreiranje efektnih i izražajnih Web aplikacija koje su omogućene za AJAX.

Programeri će moći da iskoriste prednost ovih bogatih klijentskih i serverskih okvira kako bi lako kreirali Web aplikacije namenjene klijentima koje se integrišu sa svim back-end dobavljačima usluga, mogu da rade sa bilo kojim savremenim pregledačem i da imaju kompletan pristup ASP.NET uslugama aplikacija i Microsoftovoj platformi.

Brz razvoj aplikacija

Kako bi programerima pomogao da brzo kreiraju moderan softver, Visual Studio 2008 obezbeđuje poboljšane funkcije jezika i podataka, kao što je Language Integrated Query (LINQ), koje programerima olakšavaju da prave rešenja za analizu informacija i preduzimanje radnji na osnovu njih.

Visual Studio 2008 programerima nudi i mogućnost da iz istog razvojnog okruženja koriste više verzija aplikacije .NET Framework. Programeri će moći da prave aplikacije koje koriste .NET Framework 2.0, 3.0 ili 3.5, što znači da u istom okruženju mogu da podrže veliki broj različitih projekata.

Inovativno korisničko iskustvo

Visual Studio 2008 programerima pruža nove alatke koje ubrzavaju kreiranje povezanih aplikacija na najnovijim platformama, uključujući Web, operativni sistem Windows Vista, sistem Office 2007, SQL Server 2008 i Windows Server 2008. Kada je u pitanju Web, ASP.NET AJAX i ostale nove tehnologije programerima će omogućiti da brzo kreiraju novu generaciju efikasnijih, interaktivnijih i prilagođenijih Web iskustava.

Efikasna timska saradnja

Visual Studio 2008 sadrži proširene i poboljšane ponude koje pomažu da se unapredi saradnja u razvojnim timovima, uključujući alatke koje doprinose povezivanju programera baza podataka i grafičkih dizajnera prilikom njihovog zajedničkog rada u procesu razvoja.

Korišćenje aplikacije Microsoft .NET Framework 3.5

.NET Framework omogućava brzo kreiranje povezanih aplikacija koje obezbeđuju izuzetna iskustva krajnjih korisnika zahvaljujući tome što sadrže unapred definisane sadržaje (ugrađeni softver) za rešavanje uobičajenih zadataka programiranja. Povezane aplikacije zasnovane na aplikaciji .NET Framework efikasno oblikuju poslovne procese i omogućavaju integraciju sistema u heterogenim okruženjima.

Visual Studio i .NET Framework zajedno umanjuju potrebu za uobičajenim kodom strukture, čime se umanjuje vreme potrebno za razvoj, a programerima pomaže da se koncentrišu na rešavanje poslovnih problema.

.NET Framework 3.5 predstavlja nadogradnju verzije .NET Framework 3.0. Poboljšane su oblasti funkcija, uključujući biblioteku osnovne klase, Windows Workflow Foundation, Windows Communication Foundation, Windows Presentation Foundation i Windows CardSpace.

Saznajte više

Saznajte više informacija na lokacijama http://msdn2.microsoft.com/en-us/vstudio/default.aspx i http://visualstudio2008.defyallchallenges.com/

Microsoft SQL Server 2008

Vaši podaci, bilo gde i bilo kada

Microsoft SQL Server 2008 obezbeđuje pouzdanu, produktivnu i inteligentnu platformu za podatke koja vam omogućava da pokrećete najzahtevnije ključne aplikacije, da umanjite vreme i troškove razvoja i upravljanja aplikacijama, kao i da čitavoj organizaciji pružite dinamičan uvid u poslovanje.

Pouzdanost

SQL Server pruža najviši nivo bezbednosti, raspoloživosti i prilagodljivosti za ključne aplikacije.

Produktivnost

SQL Server umanjuje vreme i troškove potrebne za razvoj i upravljanje aplikacijama za podatke.

Inteligencija

SQL Server omogućava svim korisnicima da donose bolje odluke zahvaljujući tome što pravom korisniku pruža prave informacije u pravom formatu.

Business Intelligence

Platforma SQL Server 2008 Business Intelligence obezbeđuje prilagodljivu infrastrukturu koja informacionoj tehnologiji omogućava da pokreće poslovnu inteligenciju širom organizacije, kao i da isporuči podatke tamo gde to korisnici žele.

Skladištenje podataka

Microsoft SQL Server 2008 obezbeđuje sveobuhvatan prikaz poslovanja ažuriranjem podataka, objedinjavanjem svih sistema i validacijom podataka uz smanjenje opterećenja IT odeljenja.

Obrada transakcija na mreži

SQL Server 2008 obezbeđuje prilagodljivu mašinu baze podataka visokih performansi za ključne aplikacije koje zahtevaju najviši nivo raspoloživosti i bezbednosti, uz smanjenje ukupnih troškova vlasništva putem poboljšane mogućnosti upravljanja na nivou preduzeća.

Razvoj aplikacija

Rešenje za razvoj aplikacija programerima obezbeđuje sveobuhvatni okvir za programiranje, Web usluge i tehnologije za povezivanje podataka radi efikasnog pristupa različitim podacima i upravljanja njima.

Konsolidacija servera

SQL Server 2008 umanjuje troškove potrbnog hardvera i održavanja zahvaljujući tome što obezbeđuje prilagodljivo rešenje za konsolidaciju servera sa mogućnošću upravljanja i performansama na nivou preduzeća.

Saznajte više

Saznajte više informacija na lokaciji http://www.microsoft.com/sql/default.mspx

URL događaja

http://www.launch.mojmajkrosoft.com/LaunchSqlVisualStudio2008.aspx

Tags: ,

± Interesantno?  
 Loading …