Maj 26Maj 30

31. Međunarodni skup za IKT, elektroniku i mikroelektroniku okupiće oko hiljadu IT profesionalaca iz više od dvadeset zemalja i omogućiti im da se kroz savetovanja, predavanja, seminare i izložbe upoznaju sa najnovijim trendovima u razvoju tehnologije. Skup će se održati od 26. do 30. 5. 2008. u Kongresnom centru Grand hotela Adriatic i u hotelu Admiral u Opatiji (Hrvatska).

 

Rad skupa odvijaće se kroz deset naučnih i stručnih savetovanja, seminara, predavanja, radionica, stručnih prezentacija i izložbu IKT i elektronske opreme, tehničkih rešenja i usluga.

Neke od tema su: Tehnologija i globalizacija; Multimedija kao pokretač aktuelnog razvoja komunikacionih usluga; Strategija uvođenja digitalne televizije; Svet 2008: Tvoj rast ili tvoj pad – život, mozak, biznis, nova generacija… Pogledajte kompletan spisak tema, termine, informacije o kotizaciji i smeštaju na sajtu skupa.

Organizatori kažu da zbog raznolikosti sadržaja i njihovog kvaliteta MIPRO postaje sve značajnija tačka okupljanja naučnika, stručnjaka, privrednika, menadžera, javnih osoba i svih onih koji se bave IKT-om, elektronikom i mikroelektronikom s različitih polaznih pozicija.

URL

Sajt skupa

Share and Enjoy:

Tags: , ,

Autor: vukasin