Mobile Monday London

20.12.2011.

U Londonu je 28.11. 2011. godine održan Mobile Monday, drugi po redu tog meseca, na standardnom mestu održavanja u CBI Conference Centre  u Centre Pointu.

Teme događaja su bile prilike za rast i razvoj, kao i različite varijante podrške malim i srednjim preduzećima i startapovima. U originalu: Sunshine breaks through the clouds for Start-Ups and SMEs?

Da krenem od registracije: na pultu Vas dočekuju volonteri koji preko smartphone-ova potvrđuju vašu registraciju, a zatim Vam uručuju nalepnicu sa imenom, nazivom firme i svojstvom s kojim ste tu (investitor, startap ili samo zainteresovani). Ništa posebno, a opet jako zgodno za netvorking, pa ako ste startup, da znate da li pitchujete pravu osobu. Izuzetno posećeno, i uporedivši sa domaćim MoMo, značajno starija, formalnija ekipa.

 

Događaj je otvorio John Spindler, CEO Capital enterprise-a svojom prezentacijom

gde je ukratko prikazao različite modele finansiranja MSP i startapa u UK. Pored državanih modela (top 10), prikazao je i akceleratore i seed fondove (Seedcamp, Business Bootcamp), inkubatore (nezavisne, korporativne i američke), mentore (Business Coaching for Growth), poslovne anđele, VC-jeve, corporate venture Vodafon&Telefonica, Crowdfounders.

Usledio je panel, koji je vodio već pomenuti Spindler, a učestvovali su:

  • James Mawson – osnivač i urednik kompanije Global Corporate Venturing
  • Anthony Clarke – predsednik British Business Angel Association
  • Frederic Lardieg – Vodafone Ventures @fredlardieg
  • James Finn – Telefonica Digital @finnstr
  • Ben Whitaker – CEO Masabi @benmasabi

Odmah po predstavljanju, učesnici su davali mišljenje o tome na koji način bi država najbolje mogla da pomogne MSP i startap kompanijama. Uglavnom su se složili oko toga da bi država trebala da preuzme deo rizika kod finansiranja kompanija u ranim fazama, što je trenutno uglavnom na bankama. Publika je dodala i smanjivanje poreza za startape i MSP, povlastice prilikom zapošljavanja prvih nekoliko zaposlenih itd.

U nastavku panela, pričalo se o različitim načinima finansiranja za različite poslove. da upravo prema vrsti posla treba birati i investitora, davali su mišljenja o tržištu mobilne industrije u UK i delili savete developerima i startapima koji traže investitore.

Od panelista su se posebno istakli Ben Whitaker, CEO uspešnog startapa Masabi, (kompanija koja se bavi razvojem mobilne tehnologije elektronskih karata u sektoru transporta) i James Finn iz Telefonica Digital koji je takođe bio u startapu. I jedan i drugi su izneli konkretne, praktične savete vezane za temu. Složili su se da je za startap najvažniji tim, kao i investitorima  Ben je naglasio da je neophodno okružiti se različitim, pametnim ljudima, po mogućstvu boljim od vas. Uz to, dobar proizvod i kratak i efikasan pitch, koji bi više trebalo da se bazira na profitu nego na tehničkim detaljima.

Pomenute su i neke od grešaka koje prave startapi u potrazi za investitorima: ne pokazivanje ličnog investiranja u posao (u vidu novca ili rada), traženje ulaganja u razvoj proizvoda pre nego što je gotov front-end deo, razvijen prototip, ostvarena neka prodaja i na osnovu toga tražena investicija, kao i nerealna procena vrednosti posla.

Na samom kraju, prilikom poslednjeg obraćanja i savetovanja Ben iz Masabija je rekao da oni aktivno traže talente za preduzetništvo i tehnologiju, pa da im se svako može javiti!

Usledio je networking još sat vremena, gde su posetioci imali prilike da razgovaraju i pitchuju investitore, kojih je bilo u značajnom broju. Ispred Frederica Lardiega iz Vodafona se bukvalno stvorio mali red “zainteresovanih”.

Sve u svemu, bilo je zanimljivo videti Mobile Monday u drugoj zemlji. Neke druge probleme, ali i rešenja sa kojima se suočavaju i generalni zaključak u skladu sa temom, koji  je univerzalan i za UK i za Srbiju: dobar tim, sa dobrom idejom uvek može da dođe do sredstava!

Autor: Nina Kostić

Rođena 1982. u Beogradu. Završila Fakultet za poslovne studije na Megatrend univerzitetu. Počela u bankarstvu,ali po upisu Master studija iz elektronskog poslovanja na FON-u potpuno se usmerava u pravcu Interneta i njegovih servisa. Za praktični deo Master teze pravi sajt “Rupa na putu” koji je dobio svoj link na sajtu Beograd puta i o kojem su objavljeni tekstovi u nekoliko vodećih domaćih dnevnih novina. Ima istoriju volonterskog učestvovanja u dobrotvornim i društveno odgovornim projektima i NVO najrazličitijeg profila. Pasionirani rekreativni sportista (taekvondo).

Autor: ITD Ekipa


DODAJ KOMENTAR