Mogućnosti primene informacionih tehnologija u oblasti stomatologije – Dr Slobodan Ivić

26.04.2009.

Dr. Slobodan Ivić je održao predavanje u kome je sa svih strana obradio osnovne prednosti primene IT rešenja za stomatološke firme / ordinacije.
 
Doktor Ivić (ispravno) smatra da se danas ne može zamisliti ozbiljna stomatološka firma bez primene savremenih IT rešenja, pohranjivanja, organizovanja i korišćenja informacija o pacijentima i radu ordinacije radi kvalitetnijeg lečenja ili efikasnije raspodele resursa.

Interesantno je bilo čuti da primena IKT-a u stomatologiji ima i svoje ime – dentalna informatika. Postoje tri glavna vida primene ove grane informatike: korišćenje Interneta, softverska rešenja i hardverska rešenja.

Što se hardvera tiče u pitanju je niz unapredjenja koja sa sobom donosi digitalizovana oprema, poput moćnijih aparata za snimanje, a kod softvera su na raspolaganju razne aplikacije za ‘vodjenje’ pacijenata. Internet je stomatolozima na raspolaganju radi potpunijeg predstavljanja kako ordinacije tako i tima. Kako je Dr. Ivić naveo, stomatolog više nije “ime u oglasima ili na biznis karti”, i svaka ordinacija koja “drži do sebe” mora imati kvalitetno web prisustvo i adekvatno se predstavljati i komunicirati sa pacijentima.

Sve u svemu bilo je lepo čuti nešto o primeni prednosti Interneta i IKT uopšte u medicini i u ovoj konkretnoj grani. Neka buduća izlaganja ovog tipa bi mogla biti još kvalitetnija korišćenjem većeg broja primera iz svakodnevne prakse (ili istraživanja) dopunjujući i ilustrujući teoriju. U ovom pogledu je i dalje za svaku pohvalu izlaganje Branislava Čukića sa E-trgovine 2008.

Autor: Vukašin Stojkov


DODAJ KOMENTAR