National Instruments rаdionicа na ETF-u

14.03.2013.

National Instruments rаdionicа zа Mehаtroniku biće održаnа u Beogrаdu, 14. mаrtа na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, velika sala Računskog centra. Glаvni cilj rаdionice je upoznаvаnje sа primenom LabVIEW softverskog pаketа u oblаstimа kаo što su: аutomаtsko uprаvljаnje, simulаcije, mehаtronikа, robotikа. Biće diskutovаnа softverskа i hаrdverskа plаtformа, uz prigodne demonstrаcije. U sklopu rаdionice, svi učesnici će moći dа se upoznаju i sа DaNI robotimа. 

 

Projektovanje savremenih mehatroničkih sistema podrazumeva poznavanje različitih naučnih disciplina – elektronike, mašinstva, sinteze upravljačkih sistema, kao i softverskog inženjerstva.

Osim vremena potrebnog za teorijsko izučavanje problema i konceptualno rešavanje, inženjerima i naučnicima svojevrstan problem predstavlja i dodatno vreme koje treba investirati u učenje brojnih alata potrebnih za implementaciju rešenja kroz razne korake:

 • Identifikacija modela dinamičkih sistema (direktno snimajući pobudu i odziv realnih sistema),
 • projektovanje kontrolera (svim postojećim metodama),
 • simulacija modela dinamičkih sistema (Model in the Loop),
 • izrada prototipa (spuštanjem postojećih modela na Real-Time hardverske platforme),
 • validacija i verifikacija prototipa (Hardware in the Loop),
 • izrada konačnog rešenja i
 • testiranje rešenja.

 

Osnovni cilj radionice je da pokaže kako pomoću samo jednog alata, LabVIEW-a, možete rešiti problem iz prethodno nabrojanih koraka. Poseban osvrt će biti napravljen prema aktuelnim pitanjima poput:

 • hardverske implementacije postojećih algoritama iz drugih razvojnih okruženja (C, Matlab, Simulink, …),
 • spuštanju modela na Real-Time OS i FPGA,
 • integracije različitih senzora I aktuatora,
 • machine vision.

Registracija

Više o prijavljivanju možete pogledati ovde.

Korisni linkovi

Autor: ITD Ekipa


DODAJ KOMENTAR