Novembarski sastanak SQL Server korisničke grupe

28.11.2013.

Novembarski sastanak SQL Server korisničke grupe će se održati 28. novembra od 18:15, u prostorijama Microsoft Srbija, Španskih boraca 3/III, Novi Beograd. 

Predavač

Vladimir Marković 

Tema

Bill Imnon vs. Ralph Kimball

Bill Imnon i Ralph Kimball su pioniri DW. Pojam DW nastao još ranih šezdesetih. Često se kaže da je Bill Imnon otac, a Ralph Kimball majka modernog DW. Iako suprotnih pogleda na razvoj DW cilj im je isti – dobro dizajniran i održiv DW/BI sistem koji zadovolja zahteve naručioca. Na ovoj diskusiji uporedićemo ova dva pristupa, pokazati razlike i sličnosti, dati argumente za i protiv, ali trudeći se da ne budemo pristrasni. Ko je u pravu? Čiji pristup je bolji? Kada primeniti jedan, a kada drugi pristup razvoju? Da li se ova dva pristupa mogu spojiti? Da li se može uzeti najbolje od oba?

Autor: ITD Ekipa


DODAJ KOMENTAR