April 27April 29
Maj 12Maj 13

YU Build i USAID Projekat za razvoj konkurentnosti organizuju obuku “Upravljanje IT projektima” koja će se održati od 27. do 29. aprila (I deo) i od 12. do 13. maja (II deo) 2009. godine, u Novom Sadu (Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu – Trg Dositeja Obradovića 7). Obuka je namenjena onima koji vode IT projekte, ali i ostalima koji u IT projektima učestvuju, uz predviđenu podršku za PMP i CAPM sertifikaciju.

 

Ciljevi Programa treninga i sertifikacije u oblasti upravljanja projektima:

 1. Edukacija polaznika metodama i tehnikama savremenog upravljanja projektima zasnovanog na Body of knowledge (korpus znanja i učenja) Instituta za upravljanje projektima i odgovarajućim uslovima za prijavu polaganja PMP ispita (35 sati treninga upravljanje projektima)
 2. Podrška izabranim polaznicima u dobijanju PMP i CAPM sertifikata
 3. Podizanje svesti o važnosti upravljanja projektima za podizanje produktivnosti, konkurentnosti i kvaliteta usluga

Treneri:

 • Rade Kuzmanović
 • Jelena Rakić

Osnovne teme koje će biti obrađene:

 1. Potrebe IT projekta
 2. Ciljevi projekta
 3. Mrežni dijagram i kritični put
 4. Planiranje resursa (mrežni dijagram)
 5. Rizici na IT projektu
 6. Tim na projektu
 7. Izveštavanje na projektu
 8. Dokumentovanje
 9. Komunikacija na IT projektu
 10. Završetak IT projekta
 11. Multiprojektno okruženje
 12. Alati za upravljanje projektima
 13. Sertifikacije za upravljanje projektima

Vreme i mesto održavanja:

Kompletna obuka traje 5 dana i termini su:

 • I deo – 27 -29. april 2009.
 • II deo – 12 -13. maj 2009.
Obuka se održava u Novom Sadu, u Cisco trening centru (Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu – Trg Dositeja Obradovića 7).

KOTIZACIJA ZA PETODNEVNU OBUKU: 500 EUR + PDV.

Za polaznike koje ispunjavaju sledeće uslove:

 1. minimum 1 godina radnog iskustva u oblasti projekt menadžmenta
 2. zaposleni su u privatnom preduzeću u sektoru malih i srednjih preduzeća (do 250 zaposlenih) ili registrovani kao preduzetnici
 3. zaposleni su u sektoru Informacionih tehnologija

USAID Program za razvoj konkurentnosti donira 50% vrednosti kotizacije, tako da možete da pohađate kurs po ceni od 250 EUR.

Uputstvo za prijavljivanje za kandidate koji ispunjavaju uslove za donaciju:

 1. Da bi se prijavili za učešće u programu, kandidati treba da popune prijavni formular i pošalju na pmtraining@compete.rs
 2. U roku od tri radna dana ćemo obavestiti kandidate da li je prijava odobrena i dostaviti im listu ovlašćenih centara za trening i kurseva koje kandidat može da odabere. Jedan od ovlašćenih centara za obuku Upravljanje IT projektima je i YU Build
 3. Nakon izbora kandidata, USAID će izdati vaučer za izabranu obuku(e) sa kojim kanditat može da se prijavi za trening po sponzorisanoj ceni. Svaki od kandidata ima pravo na maksimum 35 sati sponorisane obuke u oblasti projekt menadžmenta koje može da ostvari u okviru jednog ili kombinacijom više kurseva.
 4. Pri upisu na kurs po sponzorisanoj ceni, kandidati treba da predaju vaučer ovlašćenom trening centru (YU Build) u vremenskom roku naznačenom u vaučeru

Po odobrenoj prijavi kontaktirajte nas na edukacije@yubuild.com ili telefon 011/ 2686-707, kontakt osoba: Marijana Šmigić

Uputstvo za prijavljivanje za kandidate koji ne ispunjavaju uslove za donaciju:

Kontaktirajte nas direktno na edukacije@yubuild.com ili telefon 011/ 2686-707, kontakt osoba: Marijana Šmigić.

Korisni linkovi

Share and Enjoy:

Tags: ,