Oktobarko okupljanje SQL Server korisničke grupe

31.10.2013.

Oktobarsko okupljanje SQL Server korisničke grupe će se održati 31.10.2013 od 18:15Microsoft Srbija, Španskih boraca 3/III, Novi Beograd. Teme su Change Data Capture i Change Tracking. 

Change Tracking i Change Data Capture su funkcionalnosti SQL Servera koje sluze za beleženje podataka nad kojima se dogodila neka od DML operacija. S obzirom na svoje mogućnosti i na lakoću konfigurisanja CT i CDC predstavljaju logičan izbor kod svih aplikacija koje imaju potrebu za “osvežavanjavem” podataka (ETL, Datawarehouse, sinhronizacija podataka izmedju različitih uređaja,…).

Kroz nekoliko primera će biti obrađene teme kao što su konfigurisanje CT-a i CDC-a, njihova ograničenja kao i mehanizmi unutar SQL Servera na koje se ove dve tehnologije oslanjaju.

Teme

Change Data Capture i Change Tracking

Predavač

Marko Radonjić

Autor: ITD Ekipa


DODAJ KOMENTAR