Maj 18Maj 20

Oracle University Hrvatska organizuje predavanje svetski poznatog Oracle stručnjaka Jonathan Lewisa od 18. – 20. maja 2009. godine u Zagrebu. Radi se o tri dana seminara koji pokazuje načine najefikasnijeg korištenja Oracle baze podataka.

 
Seminar je podjednako namenjen DBA osobama, kao i programerima/developerima koji koriste engine Oracle baze. Na seminaru se prikazuju različite teme koje su detaljno objašnjene u materijalima za kurs, primerima skripti i pripadajućim programirma.

Seminar prikazuje promene u verzijama pri čemu se deo problema rešava primenom novih verzija. Seminar je namenjen upoznavanju infrastrukture na kojoj je Oracle baza sagrađena. Seminar sadrži odgovore na postojeća pitanja, ali je najveća prednost to što pokazuje polaznicima kako mogu sami naći odgovore na nova pitanja koja se svakodnevno pojavljuju.

Teme predavanja:

  • Oracle infrastructure – memory access, tasks consuming CPU, optimiser strategies, wait interface
  • How to reduce the workload-refining SQL, changing coding strategies and taking advantage of features
  • Be able to identify and resolve problems quickly

Potrebna znanja/veštine:

Za lakše praćenje predavanja poželjno je imati iskutvo u administriranju baze podataka ili slična znanja poznavanja Oracle baze podataka (npr. osnovna znanja koncepta SQL-a, DML-a, undo, redo i sl.).

Cena 8,061 HRK. Kurs kune pogledajte na http://www.hnb.hr/tecajn/htecajn.htm

Za prijavu nazovite: +385 1 63 23 231 pošaljite email na: [email protected]

Jonathan Lewis

Jonathan Lewis ima 20 godina iskustva u korištenju baza podataka, od čega 17 godina korištenja Oracle baze podataka. Radi kao nezavisni konsultant za dizajn i otklanjanje problema u radu sa bazama. Poseduje iskustvo u radu sa različitim sustavima, od NT-a do 128-node Pyramid RM10000, baza u rasponu od 50 Mb do 4 Tb, sa transakcijama u rasponu od 60 na dan do 4M na sat. Specijalizirao se za poznavanje kako engine baze podataka radi i načinima poboljšanjanja sistema. Autor je na skupovima UK Oracle User Group i Danish Database Forum. Autor je knjige Practical Oracle8i – Building Efficient Databases.

Korisni linkovi

Share and Enjoy:

Tags: , , ,

Autor: Jelena Rakić