Osnove digitalnog marketinga

01.02.2013. – 01.03.2013.

Kurs Osnove digitalnog marketinga održaće se u Beogradu u dva termina – 27. februara i 1. marta. Ovaj kurs je sačinjen prema preporuci IAB Europe o znanju potrebnom da se ovlada osnovama digitalne industrije i da se polaznici uvedu u materiju do nivoa na kome će umeti da prepoznaju i razumeju sve najznačajnije pojmove i koncepte digitalnog marketinga, odnosno da steknu neophodno predznanje za dalje profesionalno usavršavanje u ovoj industriji. Svaki polaznik stiče IAB sertifikat o završenom kursu „Osnove digitalnog marketinga“. 

Cilj ovog kursa je da predstavi polaznicima osnovne koncepte u interaktivnom digitalnom marketingu, njihovu svrhu i upotrebu; omogući jasno razumevanje tržišta digitalnog marketinga, komunikacijskih kanala, modela plaćanja, elemenata digitalne kampanje, te glavnih igrača i njihovih uloga na tržištu; upozna polaznike sa najboljim primerima i mehanizmima iz internacionalne prakse digitalnog oglašavanja.

Program kursa

Teme koje pokriva

1 Tržište digitalnog marketinga
• Pregled tržišta digitalnog marketinga
• Glavni igrači i njihove uloge na tržištu

2 Digitalni kanali komunikacije
• Display oglašavanje
• Oglašavanje na pretraživačima (SEO, SEM)
• Marketing na društvenim mrežama
• Mobilni marketing
• Ostalo (kontekstualno oglašavanje, direktni marketing, content marketing i PR, affiliate itd.)

3 Faze digitalne kampanje
• Brief, strategija, planiranje, implementacija
• Tipovi oglasa i odredišnih stranica
• Analitika i optimizacija
• Primeri dobrih kampanja

4 Praktični deo

Predavači

Gabrijela Stjepanović

Vladimir Zarić

Uslovi prijave i cene

Cena je 150 evra, za redovne članove IAB Serbia iznosi 75, za pridružene 95 evra, a postoje i popusti na veći broj upisanih. Polaznici bi trebalo da poseduju osnovno razumevanje marketinških i poslovnih pojmova, kao i bazično poznavanje interneta i osnovne terminologije u ovoj oblasti. Adresa za prijavu je education@iab.rs.

Korisni linkovi

 

Autor: ITD Ekipa


DODAJ KOMENTAR