OWASP Evening #3

06.08.2012.

OWASP Evening predstavlja okupljanje profesionalaca, studenata i drugih zainteresovanih za informatičku bezbednost, bezbednost aplikacija i mreža. OWASP Evening se održava početkom svakog meseca, počev od maja 2012. godine. OWASP Evening #3 će se održati 6. avgusta 2012. godine u 19 časova na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra 73, u učionici 61.
 
Tema OWASP Evening #3 je “OWASP Top 10: Cross-site Request Forgery, Broken Authentication and Session Management i Security Misconfiguration”.

Predavać je Vladimir Polumirac. Vladimir Polumirac je freelancer koji se bavi izradom web aplikacija u PHP/MySQL za GPS praćenje, kao i android aplikacija. Takođe, bavi se sigurnošću kao sistem administrator.

Učešće na OWASP Evening-u je besplatno, ali se mole svi zainteresovani da popune prijavu za učešće (https://docs.google.com/a/owasp.org/spreadsheet/viewform?formkey=dDVCVHMzaXhURlF yTWdZSFl2T2FHZ2c6MQ)

Open Web Application Security Project (OWASP) je međunarodna profesionalna organizacija koja okuplja firme, edukativne ustanove i profesionalce iz oblasti aplikativne bezbednosti. Cilj OWASP projekta je učiniti bezbenost aplikacija, osobito na internetu vidljivom, kako bi korisnici aplikacija bili upoznati sa rizicima i donosili ispravne odluke.

Pod okriljem OWASP projekta rade se mnogi projekti koji imaju za cilj da unaprede aplikativnu bezbednost. Svi projekti pod okriljem OWASP projekta su open source projekti, odnosno projekti otvorenog koda, koji na slobodan način mogu da se koriste, kopiraju i modifikuju. Projekat OWASP Top 10 je postao de facto osnova za testiranje ranjivosti web aplikacija i gotovo svi skreneri ranjivosti podržavaju provere na ranjivosti navedene u pomenutoj listi. Takođe OWASP Application Security Verification Standard je postao zapaženi standard prilikom verifikacije web aplikacija.

Pored globalnih projekata OWASP ima lokalne zajednice širom sveta. Trenutno postoji oko 250 lokalnih zajednica u više od 90 država sveta. Zadatak OWASP lokalnih zajednica je da učine računarsku sigurnost vidljivu na lokalnom nivou kroz organizovanje debata, predavanja i konferencija.

Zvanična prezentacija OWASP: http://www.owasp.org
Prezentacija OWASP lokalne grupe u Srbiji: https://www.owasp.org/index.php/Serbia

Autor: ITD Ekipa


DODAJ KOMENTAR