OWASP Evening #9

26.12.2013.

OWASP Evening #9 će se održati 26.12. u 19h, u prostorijama Prelovac Media (Bulevar Mihaila Pupna 10A, 1. sprat) na Novom Beogradu.

OWASP Evening predstavlja okupljanje profesionalaca, studenata i drugih zainteresovanih za informatičku bezbednost, bezbednost aplikacija i mreža. 

Open Web Application Security Project (OWASP) je međunarodna profesionalna organizacija koja okuplja firme, edukativne ustanove i profesionalce iz oblasti aplikativne bezbednosti. Cilj OWASP projekta je učiniti bezbenost aplikacija, osobito na internetu vidljivom, kako bi korisnici aplikacija bili upoznati sa rizicima i donosili ispravne odluke.

Tema

Tema predavanja je Snort – Sistem za prepoznavanje napada u mreži.

Predavač

Vladimir Gajić

Vladimir Gajić je završio elektrotehnički fakultet i diplomirao u RCUB-u na temu “Implementacija sistema za prepoznavanje napada u računarskim mrežama”. Trenutno radi kao Web developer i DevOps inženjer.

Registracija

Potrebno je registrovati se ovde.

Autor: ITD Ekipa


DODAJ KOMENTAR