OWASP Srbija – prvi sastanak

09.04.2012.

Prvi sastanak OWASP Srbije će se održati 9. aprila 2012. godine u 19 časova u učionici firme Network Security Solution na adresi Kisele Vode 12. Nikola Milošević, lider likalne zajednice OWASP će predstaviti OWASP i govoriti o OWASP projektima, a svi zainteresovani mogu prisustvovati sastanku. Open Web Application Security Project (OWASP) je međunarodna profesionalna organizacija koja okuplja firme, edukativne ustanove i profesionalce iz oblasti aplikativne bezbednosti.

 

Cilj OWASP projekta je učiniti bezbenost aplikacija, osobito na internetu vidljivom, kako bi korisnici aplikacija bili upoznati sa rizicima i donosili ispravne odluke.

Pod okriljem OWASP projekta rade se mnogi projekti koji imaju za cilj da unaprede aplikativnu bezbednost. Rezultati ovih projekata su dokumenti sa preporukama, istraživanja iz različitih oblasti računarske bezbednosti, aplikacije za testiranje ranjivosti, edukativne apliakcije iz oblasti računarske bezbednosti, kao i standardi testiranja web aplikacija. Svi projekti pod okriljem OWASP projekta su open source projekti, odnosno projekti otvorenog koda i koji na slobodan način mogu da se koriste, kopiraju i modifikuju. Projekat OWASP Top 10 je postao de facto osnova za testiranje ranjivosti web aplikacija i gotovo svi skreneri ranjivosti podržavaju provere na ranjivosti navedene u pomenutoj listi. Takođe OWASP Application Security Verification Standard je postao zapaženi standard prilikom verifikacije web aplikacija.

Pored globalnih projekata OWASP ima lokalne zajednice širom sveta. Trenutno postoji oko 150 lokalnih zajednica u više od 80 država sveta. Zadatak OWASP lokalnih zajednica je da se trude da učine računarsku sigurnost vidljivu na lokalnom nivou kroz organizovanje debata, predavanja i konferencija.

Od februara 2012. godine postoji OWASP lokalna zajednica i u Srbiji. OWASP lokalna zajednica će počev od aprila organizovati jednom mesečno predavanja/debate na različite teme iz računarske bezbednosti. U planu je takođe organizovanje takmičenja iz računarske bezbednosti, kao i organizacija OWASP Day Serbia konferencije.

Kontakt osoba: Nikola Milošević (nikola.milosevic@owasp.org)

Korisni linkovi

 

Autor: ITD Ekipa


DODAJ KOMENTAR