PosTel 2010

14.12. – 15.12.

Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu28. Simpozijum o novim tehnologijama u poštanskom i telekomunikacionom saobraćaju – PosTel 2010, održaće se 14. i 15. decembra 2010. godine, na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu. Simpozijum organizuje Odsek za poštanski i telekomunikacioni saobraćaj Saobraćajnog fakulteta, a očekuje se oko 450 učesnika, stručnjaka iz oblasti poštanskih i telekomunikacionih usluga, koji dolaze sa instituta i fakulteta.

 

Programske oblasti

Programski odbor utvrdio je ovogodišnju tematiku Simpozijuma:

 • modeli globalnog i nacionalnog razvoja,
 • poštanske tehnologije,
 • konvergencija komunikacionih tehnologija,
 • elektronsko poslovanje,
 • projektovanje infrastrukture,
 • informaciono-komunikacione tehnologije,
 • menadžment,
 • multimedijalne komunikacije,
 • marketing,
 • novi servisi,
 • upravljanje kvalitetom usluga,
 • logističko inženjerstvo,
 • regulativa,
 • eksploatacija sistema,
 • telekomunikacioni saobraćaj i mreže,
 • obrazovanje.

Program

Preliminarni program rada simpozijuma

UTORAK, 14. 12. 2010.

Amfiteatar 125

8:30  REGISTRACIJA UČESNIKA

10:30  SVEČANO OTVARANJE

Uvodno izlaganje

11:00  Jasna Matić, Irini Reljin:
ŠIROKOPOJASNE MREŽE KAO DEO NACIONALNE INFRASTRUKTURE

K O K T E L

Menadžment procesa u poštanskom i telekomunikacionom saobraćaju

13:00  Nikola Trubint, Lidija Gligorić, Sonja Gezović:
REGULATIVA U USLOVIMA LIBERALIZACIJE TRŽIŠTA POŠTANSKIH POŠILJAKA

13:15  Nebojša Bojović, N. Knežević, D. Macura, M. Milenković:
MODEL UPRAVLJANJA KRITIČNOM INFRASTRUKTUROM ZA ODRŽIVI RAZVOJ POŠTANSKOG SEKTORA

13:30  Dragan Bogojević, Nataša Gospić:
DIGITALNA AGENDA: EVROPA I SRBIJA

13:45  Andrej Mihevc:
THE INFLUENCE OF BROADBAND REGULATION IN EU ON THE DEVELOPMENT OF REGULATED TECHNOLOGY

14:00  Jelica Petrović-Vujačić, Snežana Kaplanović:
REFORMA MREŽNIH INDUSTRIJA – EVROPSKI OKVIR

14:15 Momčilo Kujačić, Bojan Jovanović:
RACIONALIZACIJA TROŠKOVA LOKALNE SAMOUPRAVE POVEĆANJEM EFIKASNOSTI MREŽE JAVNOG OPERATORA U RURALNOM PODRUČJU

14:30  Dragana Šarac, Ivana Bajić:
PROIZVODNA, ALOKATIVNA I TEHNOLOŠKO/INOVATIVNA EFIKASNOST U POŠTANSKOM SAOBRAĆAJU U SRBIJI

14:45  Zoran Marković, Vladan Savićević:
ULOGA FASILITATORA U POŠTI KROZ GRUPNU KOMUNIKACIJU I ODLUČIVANJE

15:00  Branka Dimitrijević, Vladimir Simić:
INOVATIVNI INTELIGENTNI METOD FAZI VIŠEKRITERIJUMSKOG GRUPNOG ODLUČIVANJA

15:15  Snežana Pejčić Tarle, Marijana Petrović, Dalibor Petrović:
NOVI STANDARDI POSLOVANJA U SEKTORU KOMUNIKACIJA U FUNKCIJI ODRŽIVOSTI

sala 128

13:30  O K R U G L I   S T O

ULOGA REGULATIVE U REALIZACIJI DIGITALNE AGENDE

Moderatori: Milan Janković i Nataša Gospić

SREDA, 15. 12. 2010.

sala 128

Poštanske tehnologije i elektronsko poslovanje

8:30  Dejan Marković, Mladenka Blagojević, Đorđe Popović:
ACTIVITY BASED COST MANAGEMENT KAO TEHNIKA ZA OBRAČUN TROŠKOVA U PROCESU REFORME POŠTANSKOG SEKTORA

8:45  Bojan Stanivuković, Momčilo Dobrodolac:
MODEL ZA UNAPREĐENJE ORGANIZACIJE ŠALTERSKE SLUŽBE U POŠTANSKOM SISTEMU

9:00  Milan Bukumirović, Aleksandar Čupić:
PRILOG PROJEKTOVANJU SISTEMA ZA PRERADU POŠTANSKIH POŠILJAKA

9:15  Vladeta Petrović:
ELEKTRONSKA TRGOVINA U POŠTI SRBIJE – STANJE I PERSPEKTIVA

9:30  Biljana Grgurović, Slavica Štrbac:
PROCEDURA IZBORA TRŽIŠNOG SEGMENTA NA OSNOVU DEFINISANIH
KLJUČNIH KUPOVNIH KATEGORIJA

9:45  Zoran Nedić:
UTICAJ IMPLEMENTACIJE PAK-A NA RAD POŠTANSKIH OPERATERA

10:00 Obrad Peković, Ivan Tričković:
MODELIRANJE OPTIMALNOG RASPOREDA JEDINICA ZA PRUŽANJE
POŠTANSKIH USLUGA KORISNICIMA U CILJU POBOLJŠANJA OSNOVNIH
LOGISTIČKIH PERFORMANSI POŠTANSKIH SISTEMA

10:15  Dragan Spasić:
VREMENSKI ŽIGOVI SERTIFIKACIONOG TELA POŠTE

10:30  Nataša Bojković, Ljubica Petrović:
OCENA KVALITETA KOMUNIKACIONIH USLUGA PRIMENOM INDEKSA ZADOVOLJSTVA KORISNIKA

Telekomunikacioni saobraćaj, mreže i servisi

Sesija 1

11:00  Andrej Košir, Jernej Trnkoczy:
OPERATIONS RESEARCH IN TELECOMMUNICATIONS – WHY AND HOW

11:15  Ranko Nedeljković, Dragana Drenovac, Slobodan Mitrović:
PRIMENA FAZI METODA U ANALIZI POUZDANOSTI E-MAIL SAJTA

11:30  Vladanka Aćimović-Raspopović, Vesna Radonjić:
PRIMENA TEORIJE IGARA ZA TARIFIRANJE TELEKOMUNIKACIONIH SERVISA

11:45  Snežana Mladenović, Aleksandra Kostić-Ljubisavljević:
SOFTVER ZA ANALIZU EFEKATA DINAMIČKOG RUTIRANJA U MREŽAMA SA INTERKONEKCIJOM

12:00  Petar Matavulj, Marija Mraković:
TEHNOEKONOMSKO POREĐENJE MOGUĆIH REŠENJA ZA PRELAZAK SA GPON NA NG-PON MREŽE

12:15  Valentina Radojičić, Stevan Veličković:
MODEL PROGNOZIRANJA NOVIH KOMUNIKACIONIH SERVISA SA PROMENLJIVIM POTENCIJALOM TRŽIŠTA

12:30  Vera Marković, Divna Vučković, Zlatica Marinković:
TRENDOVI U ICT KAO PODSTICAJ INOVACIJA U VISOKOM OBRAZOVANJU

12:45  Milan Janković, Borislav Odadžić, Miroslav Stanković:
REGULATIVA U SEKTORU TELEKOMUNIKACIJA U EVROPSKOJ UNIJI: KRATAK ISTORIJSKI PREGLED


Sesija 2

13:15  Bratislav Milovanović, Nebojša Dončov, Tatjana Asenov:
NUMERIČKA KARAKTERIZACIJA I PRIMENA GRADED-INDEX METAMATERIJALA U TELEKOMUNIKACIJAMA

13:30  Aleksandra Smiljanić, Zoran Čiča, Rajko Denić:
HARDVERSKI PROTOTIP SKALABILNOG INTERNET RUTERA

13:45  Zoran Miličević, Zoran Bojković:
CONTENT DELIVERY NETWORKS AND THE FUTURE INTERNET

14:00  Andreja Samčović, Goran Marković:
TRANSPORTNE MREŽNE TEHNOLOGIJE ZA DISTRIBUCIJU IPTV SADRŽAJA

14:15  Miodrag Temerinac, N. Teslić, Z. Šarić, B. Mrazovac, I. Papp:
PhoneTV – JEDAN PRIMER KONVERGENCIJE KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA

14:30  Bojana Strunić, Željko Jungić:
OBEZBJEĐENJE OPTIMALNOG STEPENA ZADOVOLJSTVA KORISNIKA (QoE) U USLOVIMA ZAGUŠENJA 3G MREŽA

14:45  Mirjana Stojanović, V. Timčenko, S. Boštjančić Rakas:
PRINCIPI SIMULACIJE MOBILNIH AD HOC MREŽA

15:00 Miodrag Bakmaz, Bojan Bakmaz:
TEHNIKE HENDOVERA U HETEROGENIM BEŽIČNIM MREŽAMA

Kontakt

 • Prof. dr Miodrag Bakmaz, predsednik Programskog odbora,telefon: (011) 3091-314, e-mail: bakmaz@sf.bg.ac.rs
 • Prof. dr Dejan Marković, predsednik Organizacionog odbora, telefon: (011) 3091-241, e-mail: mdejan@sf.bg.ac.rs

Korisni linkovi

Autor: Vladimir Trkulja


DODAJ KOMENTAR