Pregled pravne regulative Srbije i EU iz oblasti IT prava – Aleks Petrović

22.04.2009.

Aleks Petrovic izložio je danas na Konferenciji E-Trgovina detaljan pregled zakonskih rešenja i prikaz trenutnog stanja naših propisa koji se odnose na informatičko pravo, kao što je rekao kaže „Sve one oblasti koje počinju na „e-„”

 

„Razvoj informacionog društva nemoguć je bez modernog pravnog okvira, a on treba da se razvija modernizacijom postojećih propisa i kreiranjem novih propisa po standardima EU”, rekao je gospodin Petrović.

Na ovom predavanju imali smo priliku da čujemo brojne primere iz našeg zakonodavstva, kako postojećih, tako i zakona u pripremi, koji se odnose na IT komponente u zakonima o: patentima, bankama, lekovima i medicinskim sredstvima, matičnim knjigama, računovodstvu i mnogim drugim oblastima. Zaključak je da e-komponenta mora biti integrisana u svaki pojedinačan zakon (jer postoji u mnogim oblastima i neodvojiva je), i da nema potrebe donositi posebne zakone, ako je moguće modernizovati postojeće.

Zanimljiv primer iz našeg zakonodavstva je deo Zakona o autorskom i srodnim pravima, koji uvršćuje i računarski program u autorsko delo, ali ne definiše i šta je tačno program – da li je to linija koda, neki element programa… Zato je važno u izradu zakona uključiti stručne radne grupe, koje bi pravilno prevodile i prilagođavale direktive EU, a posebno definisale jedinstvenu terminologiju u ovoj oblasti.

Važni zaključci ovog informativnog predavanju su:  

  • Ponuđači i korisnici IT usluga moraju da upravljaju rizicima sami, a ne da čekaju da država uredi to okruženje, jer je nerealno očekivati da će se to ikada u potpunosti desiti.
  • Na državi je da donese okvirne zakone za poslovanje u sigurnijem ambijentu, kao i da prilagođava direktive našem podneblju.

Autor: Dragana Petković


DODAJ KOMENTAR