Februar 12

Konferencija o savremenim komunikcionim metodama, korišćenju društvenih mreža i alata dostupih na Internetu za uspešno političko marketinško komuniciranje – PRimjena.com održaće se 12. februara 2009. godine u Zagrebu. Prijeve za ovu konferenciju sa izuzetno zanimljivom (i na Balkanu nadasve popularnom) temom su u toku, te vam predlažemo da je ne propustite!

 

Internet i politički marketing

Koristeći promjene u socijalnoj komunikaciji, prenošenje političkih poruka prolazi kroz tranziciju sa klasičnih formi komunikacije, pronalazeći nove putove prema primateljima.

Internet, socijalne mreže, web 2.0, Facebook, YouTube, blog… sve su ovo relativno nove riječi u političkom rječniku, novi koncepti, novi mediji i nove mogućnosti za prijenos ideja i poruka, novi i još nedovoljno iskorišteni kanali za komunikaciju sa javnosti.

Osim direktnog pristupa javnosti, Internet političkoj misli omogućuje direktno sučeljavanje, ali i relativno pogodan poligon za preispitivanje stava javnosti, istraživanje i razvoj pojedinih ideja.

Kome je namijenjena ova konferencija?

Konferencija je namijenjena:

  • profesionalcima za odnose s javnošću

koji se bave političkim marketingom, kreiranjem strategija marketinškog komuniciranja, oblikovanjem ideja i poruka za javnost, kriznim komuniciranjem

  • političarima

koji žele bolje poznavati alate koji su im dostupni za pristup javnosti i komuniciranje ideja, posebno u lokalnoj zajednici

  • studentima

marketinga, politologije, novinarstva, sociologije i srodnih društvenih studija, koji žele proširiti svoje znanje

  • udrugama i javnosti

gdje možete saznati kako komunicirati sa svojim budućim predstavnicima, koje su mogućnosti da svoje interese kao zainteresirane strani (ili birači) prenesete i na svoje buduće zastupnike u vlasti.

Prijavite se na ovoj stranici.

Više informacija:

Linkovi:

Zvaničan sajt konferencije PRimjena.com.

Share and Enjoy:

Tags: , , , ,