Priznavanje elektronskih sertifikata sertifikacionih tela – Mr Dragan Spasić

22.04.2009.

Dragan Spasić iz JP PTT Saobraćaja “Srbija”, sertifikacionog tela Pošte (prvog sertifikacionog tela u Srbiji) je održao predavanje o sertifikacionim telima i načinu instaliranja sertifikata, uz osvrt na trenutnu situaciju na tom polju u zemlji.

 

Dragan je prvo naveo nekoliko načina za instaliranje sertifikata u pretraživačima: manuelno, sertifikaciono telo da bude priznato od strane Microsofta (nije potrebno manuelno instalirati sertifikat), hijerarhijskom sertifikacijom, uspostavljanje međusobne sertifikacije između sertifikacionih tela.

Takođe je izneo informaciju da je Narodna banka nagovestila da će uskoro finansijski izveštaji morati da budu dostavljeni korišćenjem kvalifikovanih sertifikata.

Već dosta se pričalo o tome da je PTT postao zvanično sertifikaciono telo, verovatno bi bilo bolje da je više vremena posvećeno informisanju prisutnih šta se sve preduzima kako bi upotreba elektronskih sertifikata zaživela.

Autor: Vladimir Trkulja


DODAJ KOMENTAR