Maj 14

Pavlovic consultingSoftverska kuća „Pavlovic Consulting d.o.o“ organizuje Seminar „Projektovanje Informacionih Sistema pomoću UML-a i uspešno upravljanje IT Projektima“, 14. Maj 2010. godine u Beogradu. Kurs je namenjen projektantima softvera, šefovima IT odeljenja, kao i ostalim učesnicima u izradi softvera, studentima fakulteta na kojima se uči informatika.

 

Ciljna grupa

Projektanti informacionih sistema – Šefovi IT odeljenja

Ciljevi kursa

Objašnjenje osnovnih elemenata UML-a i dijagrama za projektovanje informacionih sistema, kroz rad na konkretnom primeru. Obuka za rad sa softverom za projektovanje informacionih sistema. Izrada plana implementacije softvera, testiranja, i isporuke klijentu.

Osnovne teme kursa

 • Osnovni elementi UML-a
 • Dijagrami UML-a za opis IT sistema
 • Napredno strukturno modelovanje
 • Modelovanje ponašanja
 • Modelovanje arhitekture
 • Kreiranje softverskog koda (C#, Java) iz dijagrama klasa
 • Kreiranje Baze podataka iz dijagrama podataka
 • Dodeljivanje poslova programerima i praćenje izvršenja

Agenda

 • 09:30-10.00 Prijavljivanje
 • 10.00-10:30 Uvod u UML
 • 10.30-11:00 Osnovni elementi
 • 11:00-11:15 Business Process Model (BPM)
 • 11:15-11:30 Pauza
 • 11:30-11:45 Dijagrami zahteva i unapređenja (requirements and features model)
 • 11:45-12:15 Dijagrami korisničkog interfejsa (user interface dijagrams)
 • 12:15-13:00 Korisnički dijagrami (use case model) i dijagrami testiranja (test case model)
 • 13:00-14:00 Ručak
 • 14:00-14:30 Sekvencijalni dijagrami i dijagrami saradnje
 • 14:30-15:00 Dijagrami aktivnosti i dijagrami stanja
 • 15:00-15:30 Klasni dijagrami
 • 15:30-15:45 Pauza
 • 15:45-16:15 Dijagram podataka (data dijagrami)
 • 16:15-16:30 Dijagram Komponenti
 • 16:30-16:45 Dijagram raspoređenosti
 • 16:45-17:30 Kreiranje dokumentacije i izrada dokumenta neophodnih za upravaljanje izradom softvera
 • 17:30- ……… Pitanja, diskusije

Vreme održavanja

14. maj 2010. godine , Beograd.

Kotizacija

Cena kursa je 15.000 dinara. U cenu kursa je uracunat rucak i osvezenje na pauzama. Na 3 uplacene kotizacije, 4-a se dobija besplatno.

Prijavljivanje na seminar

Na ovaj seminar se možete prijaviti online, popunjavanjem odgovarajućeg formulara.

Organizacija kursa

Broj učesnika kursa je ograničen na 15 osoba. Na kurs je poželjno doneti Laptop računar, kako bi se uz demo softver koji ćete dobiti od nas, tokom kursa učilo projektovanje pomoću UML-a.

Korisni linkovi

Share and Enjoy:

Tags: , ,

Autor: Vladimir Trkulja