Prva konferencija o nauci o podacima

13.10.2015. – 14.10.2015.

Institut savremenih nauka početkom oktobra organizuje konferenciju na temu nauke o podacima, a svi zainteresovani imaće priliku da prisustvuju predavanjima na temu analitike podataka, mašinskog učenja i big data. Predavanja će, takođe, obuhvatiti primenu ovih oblasti u marketingu, poslovanju i bioinženjeringu.

Prema rečima Dušana Dačića, menadžera za društvene medije Instituta, primarni razlog pokretanja Konferencije je razvoj veština mladih u skladu sa potrebama današnjeg tržišta u cilju premošćivanja jaza na tržištu rada. 

Mladi kadrovi nisu dovoljno upoznati sa temom podataka i njihovom manipulacijom, što je razlog zbog kojeg se mnoge kompanije trenutno susreću sa višestrukim problemima – od pronalaženja stručnog kadra, preko kvalitetnih događaja na koje bi slale svoje zaposlene, edukovale ih, i samim tim unapredile svoje poslovanje.

Događaji posvećeni nauci o podacima su retki, inicirani od strane pojedinih kompanija ili namenjeni prvenstveno akademskim krugovima.

Sveobuhvatnost nauke o podacima omogućila je organizatorima da u predavače uvrste šarenoliku skupinu eksperata. Među temama koje će oni obraditi su Hadoop i njegov ekosistem (Darko Marjanović, Things Solver), Značaj obrade podataka u modernoj dijagnostici i rehabilitaciji (Minja Belić, TECNALIA), Značaj Big Data tehnologija za poslovanje kompanija (Jelena Lukić, Parallel, d.o.o.), a potpunu listu predavača možete pogledati ovde.

Dušan kaže da je konferencija samo prvi korak ka edukaciji mladih u ovoj oblasti:

Mlade kadrove je potrebno informisati o ovoj nauci, koja je hit u SAD­u, a polako to postaje i u Evropi. Pravim informisanjem i edukacijom će se podići svest o ovoj nauci i njenoj širokoj primeniu svim sferama poslovanja.

Sve što smo uradili do sada, kao i velika zainteresovanost kompanija i učesnika, potvrđuje činjenicu da Srbija i region prosto vape za događajima koji bi se bavili Data Science­om, i zato mi nastavljamo dalje. Nije jednostavno, ali je mnogo lakše kad znamo da radimo pravu stvar.

Data Science konferencija održaće se od 13. do 14. oktobra u Domu Omladine.

Autor: ITD Ekipa


DODAJ KOMENTAR