Oktobar 14

Prvi Međunarodni INTEL Softver Seminar u Srbiji održaće se 14. oktobra 2008. u Beogradu, u prostorijama Privredne komore Srbije, a organizuje ga kompanija “Pavlovic Consulting d.o.o” kao ovlašćeni Intel distributer softvera i obuke u Srbiji. Seminar će voditi Intelovi eksperti iz Nemačke.

 

Za sada su prijavljeni učesnici iz: Srbije, Hrvatske, Slovenije, Amerike, Austrije, Lima i Rumunije.

AGENDA
08:30-09.00 :: Dolazak, Prijavljivanje
09.00-09:45 :: Uvod u najnoviju Arhitekturu Intel multiCore processora
09.45-10:15 :: Osnovni principi multiProgramiranja i ciklus softverskog dizajna – od serijskog do paralelnog
10:15-10:30 :: Pauza
10:30-11:30 :: Kako optimizovati aplikacije i naći programske celine za parelelizaciju
11:30-12:30 :: Uvod u metode Paralelnog programiranja
12:30-13:30 :: Ručak
13:30-14:30 :: Primeri paralelizma sa INTEL C ++ i INTEL Fortran Compiler 10.1, performanse, multithreading
14:30-15:15 :: Primeri parelelizma – uvod u niti kroz biblioteke
15:15-15:30 :: Pauza
15:30-16:00 :: Uzroci neefikasnosti programa, greške u nitima – data races i dead-locks
16:00-16:45 :: Poboljšanje performasni korišćenjem programa INTEL VTune i Thread Profilera
16:45-17:15 :: Tehnike paralelnog programiranja i testiranje programa u Klaster okruženjima

Registrujte se

Više informacija na mail: office@PavlovicConsulting.com

Share and Enjoy:

Tags: ,

Autor: dragana