Avgust 19

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvoMinistarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo pokreće javnu raspravu radi pribavljanja mišljenja stručne i šire javnosti o nacrtu Strategije i Akcionog plana razvoj širokopojasnog pristupa u Republici Srbiji do 2012. godine. Tokom trajanja javne rasprave održaće se okrugli sto u Velikoj sali Građevinskog fakulteta (Bulevar kralja Aleksandra 73) 19. avgusta 2009. godine, od 11h do 13h.

 

Predmet Javne rasprave:

Nacrt Strategije i Akcionog plana za razvoj širokopojasnog pristupa u Republici Srbiji do 2012. godinepogledajte ovaj dokument, ima vrlo korisnih statističkih podataka.

Raspored aktivnosti:

  • 03. avgust 2009. godine

Objavljivanje nacrta Strategije i Akcionog plana na Web sajtu MTID i početak javne rasprave.

  • 19. avgust 2009. godine

Okrugli sto – Beograd, 11-13h, Velika sala Građevinskog fakulteta, Bulevar kralja Aleksandra br. 73

  • 31. avgust 2009. godine

Kraj javne rasprave, izrada konačne verzije teksta i slanje predloga u proceduru usvajanja na sednici Vlade Srbije.

Način učešća u javnoj raspravi

Osoba za kontakt ispred MTID u vezi sa sprovođenjem ove javne rasprave je Sonja Lukić (sonja.lukic@mtid.gov.rs, 065/90 440 96).

Korisni linkovi

Share and Enjoy:

Tags:

Autor: Vladimir Trkulja