Road map of developement and implementation of E-government in Libya – Zayed Abouhdema Ali

23.04.2009.

Prvo predavanje drugog dana je održao Zayed Abouhdema Ali pred prilično praznom salom. Njegovo predavanje je počelo predstavljanjem Libije u geografskom i privrednom pogledu, da bismo došli do tema o E-governmentu.

 

Skrenuo je pažnju da je edukacija građana u Libiji ključna za širenje E-governmenta, budući da samo 2% stanovništva tu uslugu ostvaruje putem Interneta i da 85% stanovništva preferira “face-to-face” kontakt.

Zanimljiva tema predavanja, koja je definitivno mogla biti prezentovana na zanimljiviji način. Previše uopštena priča o E-governmentu, sa jako malo specifičnosti vezanih za Libiju, praktično bez bilo kakvih primera iz prakse.

Budući da je E-government izuzetno aktuelna tema u Srbiji, biće zanimljivo pogledati u zborniku radova da li rad sadrži korisnije informacije od ovog predavanja.

Autor: Vladimir Trkulja


DODAJ KOMENTAR