Šanse i pretnje za razvoj domaćeg onlajn tržišta kastomizovanih proizvoda

23.04.2009.

Drugog dana Konferencije E-Trgovina predstavljeno je interesantno istraživanje o razvijenosti onlajn kupovine, sa akcentom na usluge i proizvode prilagođene željama kupaca. Istraživanje je odlično koncipirano, iako na malom uzorku (50 ispitanika sa teritorije Novog Sada), ali sa veoma zanimljivim rezultatima. Istraživanje je pokazalo da bi 68% kupaca radije izabralo proizvod prilagođen njihovim ličnim željama, nego standardizovan proizvod, kao i da na ovaj izbor ne utiču ekonomska situacija, ili starosna dob ispitanika.

 

Suština masovnog prilagođavanja proizvoda i usluga potrebama i željama kupaca je u tome da se potrošač posmatra kao individua, koja najbolje zna šta želi i uvek će radije kupiti sebi prilagođen proizvod, pa kupac postaje ko-dizajner i partner u stvaranju novih vrednosti. Iako je kustomizacija proizvoda u svetu veoma popularna ovaj trend još uvek nije zahvatio Srbiju, u kojoj čak 86.3% korisnika nikada nije ništa kupilo preko interneta.

Istraživanje je pokazalo da su proizvodi koji se najčešće prilagođavaju nameštaj, garderoba, modni detalji i turističke usluge, a najmanje tehnika. Prednosti onlajn kastomizacije su pre svega prevazilaženje vremenske i teritorijalne udaljenosti i mogućnost upoređivanja varijanti proizvoda. Pretnje koje su ispitanici naveli kao važne su nepostojanje navike za ovakvu vrstu kupovine, otežano elektronsko plaćanje, česte obmane i nekorektne ponude, kao i otežana distribucija proizvoda.

Bilo je reči o kastomizovanom marketingu kao obliku marketinga 1 na 1, u kome su sva 4 elementa marketing miksa prilagodjeni kupcu, a umesto poznata 4P pojavljuju se 4C: customer, cost, convinience, communication. Umesto brend menadžera tu su cutomer manadžeri, koji otkrivaju želje i potrebe potrošača.

Iako je uzorak mali, kreatori istraživanja kažu da je reprezentativan, a mi mislimo da je glavni cilj postignut – obratiti pažnju na mogućnosti masovne e-kastomizacije proizvoda i usluga, kao na još jedan od modernih fenomena, za koji Srbija ima veliki, neiskorišćeni potencijal.

Preuzmite prezentaciju sa ovog predavanja.

Autor: Dragana Petković


DODAJ KOMENTAR