Septembar 22

SAP kancelarija u Beogradu realizovaće u periodu od septembra do decembra 2009. godine četiri specijalizovane interaktivne radionice namenjene kompanijama i organizacijama iz različitih industrijskih grupacija. One će biti fokusirane na konkretne prezentacije rešenja iz SAP portfolija, na uspešne priče koje će ispričati predstavnici kompanija iz Srbije koje već koriste SAP rešenja u poslovanju, kao i na demonstraciju mogućnosti i prednosti koje se ostvaruju primenom poslovnih rešenja kompanije SAP. Prva radionica namenjena zaposlenima u javnom sektoru će se održati 22. septembra 2009. godine.

 

Radionice će biti organizovane za kompanije iz sledećih industrijskih grupa:

Prijavljivanje za učešće u radionicama biće omogućeno samo po pozivu. Ukoliko ste zainteresovani za učešće u nekoj od SAP radionica a niste dobili poziv, ili ste zainteresovani za dodatne informacije o SAP rešenjima naznačite to u formularu za registraciju i predstavnik SAP kancelarije će Vas kontaktirati.

SAP Radionice 2009 – Javni sektor

Prva radionica u sklopu inicijative SAP RADIONICE 2009 biće posvećena javnom sektoru s ciljem podizanja svesti u organizacijama i kompanijama koje pripadaju ovoj industrijskoj grupaciji o značaju primene poslovnog softvera u javnom sektoru i prednostima koje se ostvaruju primenom SAP rešenja u ovoj industriji.

Konkretne koristi od primene SAP rešenja u javnom sektoru imaju i same organizacije i kompanije – kroz uštede, ali i građani čije su te ustanove servis, odnosno društvo u celini – kroz smanjenje troškova rada ovih institucija i preduzeća, kao i kroz poboljšanje usluga koje one pružaju.

Tokom radionice, između ostalih, biće obrađene i sledeće teme: specifična SAP industrijska rešenja za javni sektor, uspešne priče iz kompanija u javnom sektoru koje već koriste SAP rešenja, upravljanje budžetima i finansijama u javnom sektoru, itd.

Agenda*

Beograd, 22. septembar 2009.

  • SAP kompanija i SAP portfolio rešenja/proizvoda, 45 min.
  • SAP ERP rešenje sa fokusom na procese koji su interesantni za javni sektor i kratak offline DEMO, 45 min.
  • Korisničke priče: SAP za javni sektor u Srbiji, 2 x 25 min.
  • SAP Funds Management (Računovodstvo za javni sektor, budžet) + DEMO, 45 min.
  • SAP Industry Solution za javni sektor, 30 min.

*Agenda s tačnom lokacijom i satnicom događaja biće objavljena naknadno.

SAP Radionice 2009 – Roba široke potrošnje

Druga radionica u sklopu inicijative SAP RADIONICE 2009 namenjena je preduzećima čija je delatnost proizvodnja robe široke potrošnje. Namera kompanije SAP jeste da rukovodiocima ovih firmi predstavi i približi mogućnosti koje nude SAP rešenja i prednosti koje se njihovom primenom mogu ostvariti u poslovanju, u oblasti proizvodnje robe široke potrošnje.

SAP Radionice 2009 – Veletrgovine i trgovina

Treća radionica u sklopu inicijative SAP RADIONICE 2009 namenjena je preduzećima čija je delatnost veletrgovina i trgovina. Namera kompanije SAP jeste da rukovodiocima ovih kompanija predstavi i približi mogućnosti koje nude SAP rešenja za firme u ovoj delatnosti, odnosno prednosti koje se njihovom primenom mogu ostvariti u poslovanju u veletrgovini i trgovini. Agenda s datumom održavanja i satnicom za SAP radionicu za kompanije iz oblasti veletrgovine i trgovine biće objavljena naknadno.

SAP Radionice 2009 – Hemija i farmacija

Četvrta radionica u sklopu inicijative SAP RADIONICE 2009 namenjena je preduzećima iz tzv. Procesne industrije, konkretno iz domena hemijske i farmaceutske industrije. Kompanija SAP namerava da rukovodiocima ovih kompanija predstavi i približi mogućnosti koje nude SAP rešenja za firme u ovoj delatnosti, odnosno prednosti koje se njihovom primenom mogu ostvariti u poslovanju u oblasti hemijske i farmaceutske industrije. Agenda s datumom održavanja i satnicom za SAP radionicu za hemijsku i farmaceutsku industriju biće objavljena naknadno.

Registracija

Možete se registrovati na ovoj stranici.

Korisni linkovi

Share and Enjoy:

Tags: , , ,

Autor: Vladimir Trkulja