Savremeno poslovanje

12.11.2011.

Cilj projekta “Savremeno poslovanje” je da se kroz seminare iz oblasti e-poslovanja, e-trgovine i e-marketinga, podigne svest menadžera MSP, preduzetnika i zanatlija o mogućnostima za poslovanje putem Interneta i na Internetu. Seminar će se održati u Novom Bečeju u prostorijama Doma kulture, a datumi su 12., 19. i 26. novembar 2011. godine. Organizator seminara je Omladinski klub Novog Bečeja pod pokroviteljstvom Digitalne Agende.

 

Internet poslovanje i transformacija poslovanja

Novi Bečej 12. novembar 2011, 10h, Dom kulture
Seminar je namenjen rukovodećoj strukturi i marketing menadžerima malih, srednjih i velikih preduzeća, kao i svim preduzetnicima i definiše tačne procedure koje treba da primene, da bi uspešno pokrenuli transformaciju poslovanja.
TOK SEMINARA

– Važnost unapređenja Internet poslovanja i pozicioniranja na Internet tržištu
– Novi modeli poslovanja
– Funkcije naprednog Internet informacionog sistema
– Osnovne podele Internet informacionih sistema
– Internet marketing
– Kontrola poslovanja i merenje efektivnosti Internet informacionog sistema
– Moderna korespodencija i integracija komunikacionih servisa
– Opravdanost investicije, ROI – return on investment
– Prebacivanje poslovanja sa klasičnih metoda na Internet sisteme
– Šta treba znati prilikom naručivanja Internet informacionog sistema?
– Projektovanje informacione strukture Internet informacionog sistema
– Kako steći poverenje potencijalnih korisnika?
– Tehnologija koja se krije iza jedne web stranice
– Ljudski resursi kao podrška Internet informacionom sistemu
– Zaključak

Seminar je organizovan po principu šest školskih časova. Predavači koriste više metoda u prenošenju informacija (predavanje, direktno usmeravanje, praktične vežbe, hot/cold razgovori…), što povećava uspešnost polaznika u prenošenju stečenih znanja.

PREDAVAČI
Nebojša Skenderović, Chief Executive Officer/Founder (Nesk WebArt)
Boris Teodosijević
, General Manager (Nesk WebArt)

Kako uraditi transformaciju poslovanja, unaprediti resurse, smanjiti troškove, a povećati efektivnost i profit?
Na ova pitanja dobićete odgovore na pomenutom seminaru.

Internet marketing

Novi Bečej 19. novembar 2011, 10h, Dom kulture

Seminar je namenjen rukovodećoj strukturi i marketing menadžerima malih, srednjih i velikih preduzeća, kao i svim preduzetnicima i definiše tačne procedure koje treba da primene, da bi uspešno pokrenuli Internet marketing kampanje.

TOK SEMINARA

– Internet marketing, osnovne podele
– Poslovni modeli zasnovani na specifičnim potrebama
– Prednosti, ograničenja, pitanja sigurnosti
– Trendovi indukovani širokopojasnim vezama
– E-Mail marketing
– PPC i CPC modeli
– AdWords i Ad Sense
– Kontekstualno oglašavanje
– Custom Internet marketing
– Socijalne mreže kao platforme za marketing
– Crossover integracije
– Paradoks dostupnosti informacija
– Totalna prisutnost
– Trenutna situacija, konkurencija i tržište
– Projektovanje kampanje
– Realizacija, monitoring i analitička obrada
– Korekcija kampanje, procena uspešnosti i ROI
– Uticaj marketing kampanje na osnovi Internet informacioni sistem
– Zaključak

Seminar je organizovan po principu šest školskih časova. Predavači koriste više metoda u prenošenju informacija (predavanje, direktno usmeravanje, praktične vežbe, hot/cold razgovori…), što povećava uspešnost polaznika u prenošenju stečenih znanja.

PREDAVAČI
Nebojša Skenderović, Chief Executive Officer/Founder (Nesk WebArt)
Boris Teodosijević
, General Manager (Nesk WebArt)

Kako pokrenuti Internet marketing kampanje?
Na ovo pitanje dobićete odgovor na pomenutom seminaru.

Elektronska trgovina

Novi Bečej 26. novembar 2011, 10h, Dom kulture

Seminar je namenjen rukovodećoj strukturi i marketing menadžerima malih, srednjih i velikih preduzeća, kao i svim preduzetnicima i definiše tačne procedure koje treba da primene, da bi uspešno pokrenuli Internet prodaju.

TOK SEMINARA

– Internet prodaja, usluge i proizvodi
– Kako pokrenuti Internet prodaju
– Karakter delovanja Internet prodaje
– Platforme za Internet prodaju
– Upravljanje Internet prodajom
– Tok novca i načini plaćanja
– Legalnost sistema, pravne procedure
– Prednosti Internet prodaje
– Odnos i komunikacija sa online klijentima
– Obaveze i izjave
– Zaštita sistema
– Zaštita kupca
– Zaključak

Seminar je organizovan po principu šest školskih časova. Predavači koriste više metoda u prenošenju informacija (predavanje, direktno usmeravanje, praktične vežbe, hot/cold razgovori…), što povećava uspešnost polaznika u prenošenju stečenih znanja.

PREDAVAČI
Nebojša Skenderović, Chief Executive Officer/Founder (Nesk WebArt)
Boris Teodosijević
, General Manager (Nesk WebArt)

Kako pokrenuti Internet prodaju?
Na ovo pitanje dobićete odgovor na pomenutom seminaru.

Obuke

Drugi deo projekta podrazumeva obuku za rad na računarima i za veb administratore. Obuke su namenjene kadrovima u preduzećima koji treba da budu zaduženi za primenu aplikacija i servisa neophodnih za Internet nastup preduzeća.

Osnovna obuka

Osnovna obuka podrazumeva upoznavanje kandidata sa operativnim sistemom, radom na aplikacijama za kancelarijsko poslovanje (office) i korišćenjem Interneta.

TOK OSNOVNE OBUKE
– Osnove informacionih tehnologija – 2 časa
– Upotreba računara i rad sa datotekama -2 časa
– Obrada teksta (MS Word) – 2 časa
– Tabelarno prikazivanje (Excel) – 2časa
– Prezentacije (powerpoint) – 2 časa
– Informacije, komunikacije – 8 časova
– Besbednost i privatnost – 2 časa

Predviđeno je da obuka traje dvadeset časova i da kroz nju prođe 15-20 kandidata. Od kandidata se očekuje da po završenoj obuci samostalno koristi računar za kancelarijske poslove, da poznaje korićenje Interneta i principe elektronske komunikaciije.

Napredna obuka

Obuka za veb administratore je druga obuka i predviđena je za kandidate koji imaju osnovno znanje za korišćenje računara a podrazumeva upoznavanje sa sistemima za upravljanjem sadržaja i Internet servisima

TOK NAPREDNE OBUKE
– Osnove veb dizajna (HTML i CSS) – 2 časa
– Osnove dinamičkih sajtova (PHP, MySql) – 2 časa
– Sistemi za upravljanje sadržajem (WordPress, Joomla) – 8 časova
– Principi Internet marketinga- 8 časova

Predviđeno je da obuka traje dvadeset časova i da kroz nju prođe 15-20 kandidata. Od kandidata se očekuje da po završenoj obuci budu sposobni da samostalno postavljaju i održavaju veb sajtove zasnovane na gotovim sistemima za upravljanjem sadržaja.

Prijave

Broj mesta je ograničen i zato molimo sve zainteresovane da rezervišu svoja mesta što je ranije moguće. Rezervacije je moguće ostvariti telefonom, e-mailom ili putem formulara za prijavu

Osobe za kontakt:

Kristijan Lukić
lukickristijann@yahoo.com
+381(0)63/562-921

Aleksandar Belić
abelic@gmail.com
+381(0)63/16-17-262

Korisni linkovi

Autor: ITD Ekipa


DODAJ KOMENTAR