Novembar 15Novembar 17

Od 17. do 19. novembra u Sava Centru u Beogradu održaće se Sinergija 09.  Osnovne informacije o predavanjima su objavljene i prijava učesnika je već počela. 

Sinergija 09 obuhvatiće veliki broj predavanja podeljenih u 9 tematskih celina:

1. Business Intelligence and Database platform (BDP)

Donošenje pravih poslovnih odluka je više nego ikada postalo primarni cilj koji IT želi da postigne. Korišćenje odgovarajućih alata i tehnologija je presudno u ovom procesu. U okviru ovog tracka biće pokriveni scenariji integracije, analize i izveštavanja nad korporativnim podacima, uz pomoć tehnologija: Microsoft® SQL® Server 2005 i nove verzije SQL Servera 2008 (Integration Services, Analysis Services, Reporting Services), Microsoft® Office PerformancePointTM Services (Monitoring, Analysis and Planning) i 2007 Office system (Microsoft® Office Excel®, Excel Services and Microsoft® Office SharePoint® Server technologies).

2. Developer Tools (DEV)

U ovom delu biće reči o sledećim tehnologijama: Microsoft® Visual Studio® 2008, Visual Studio® 2010, Microsoft® Visual C++®, Visual Basic®, and Visual C#®.

3. Office and SharePoint (OFF)

U ovom delu dobićete više informacija o tome kako da dizajnirate, primenite i implementirate rešenja zasnovanja na Office i SharePoint platformi. Biće pokrivene sledeće tehnologije i alati: SharePoint Server 2007, Office Enterprise, InfoPath® 2007, SharePoint Designer, Project Server 2007, SharePoint Online services.

4. Unified Communication, Messaging and Mobility (UCM)

Upravljanje podacima i različitim tipovima komunikacija u vreme savremenog poslovanja, a sve u cilju obezbeđivanja brzog i pouzdanog servisa, danas postaje sve veći izazov. Microsoft predstavlja svoju vertikalu proizvoda koja ima za cilj da pruži potpunu razmenu komunikacija, poruka, audio-video sadržaja između aplikacija i uređaja koje ljudi koriste u svakdnevnom poslovanju.
Ovaj track će pokriti sledeće tehnologije: Microsoft Exchange Server, Microsoft® Office Communications Server 2007 R2, Microsoft Office LiveMeeting and Microsoft® Exchange Online.

5. Server, Management tools and Security (SRV)

Baza svakog savremenog Datacentra počiva na osnovama sigurnog serverskog operativnog sistema. Upravo zato je Windows Server familiji proizvoda dato posebno mesto kroz sesije koje ćete imati priliku da čujete u okviru ovog tracka na Sinergiji 09. Biće pokazano dosta rešenja zasnovanih na Essentials Server Solution familji proizvoda kao i na novom izdanju Windows Servera 2008 R2. U okviru ovog tracka imaćete prilike da bolje upoznate System Center alate.
Naučite više o Microsoft virtualization strategiji kroz alate i tehnologije poput: Windows Server® Hyper-V, Microsoft® Hyper-VTM Server, App-V, MED-V, System Center Virtual Machine Manager, Terminal Services (Remote Desktop Services).

6. Windows Client (CLI)

Posetite ovaj track na Sinergiji 09 i proverite koje novine donosi sa sobom nova verzija operativnog sistema Windows 7.  Ovaj track će pokriti Windows deployment alate i tehnologije kao i primenu virtuelizacije u okviru desktop optimizacije radnih stanica.

7. Microsoft Business Solution (MBS)

Ova grupa predavanja će predstaviti proizvode iz Microsoft Dynamics familije, i načine na koji ti proizvodi rešavaju kompleksne poslovne zahteve u različitim industrijama u Srbiji, ali takođe i način kako se ove tehnologije integrišu u celu Microsoft platformu. Sesije će uključiti partnerska rešenja i primere uspešnih implementacija novih Microsoft ERP poslovnih rešenja Microsoft Dynamics NAV 5.0 SP1, Microsoft Dynamics AX 2009, kao i Microsoft CRM rešenja i primere implementacija Microsoft Dynamics CRM 4.0

8. Business Track (BIZ)

Oblast predavanja prvenstveno namenjena donosiocima poslovnih odluka. U okviru ovog tracka, posetioci će imati priliku da upoznaju najbolje primere iz prakse, studije slučaja, i konkretna poslovna rešenja, koja su bazirana na Microsoft platformi. Biće predstavljen Microsoftov model poslovanja, vizije i konkretni odgovori na ekonomske izazove sa kojima se susrećemo.
9. Predavanja Sponzora

Kotizacije

Do 5. oktobra cena kotizacije je 21. 375,00 dinara (plus PDV)

Drugi talas počinje 5. oktobra i traje do 5. novembra cena za učešće iznosi 28.975,00 dinara (plus PDV).

Od 5. novembra do početka Sinergije, cena kotizacije iznosiće 37.050,00 dinara (plus PDV).

Prijave

Za Sinergiju 09 se možete prijaviti ovde.

Korisni linkovi

Zvaničan sajt Sinergije 09

Share and Enjoy:

Tags: , ,

Autor: Jelena Rakić