Sistem za upravljanje HACCP dokumentacijom

31.05.2011.

Kompanija Extreme je 26. maja 2011. godine održala radionicu na kojoj je demonstrirano kako tehnologija može da reši probleme sa kojima se susreću kompanije koje imaju implementiran HACCP ili ISO standard. Fokus je bio na rešavanju problema upravljanja dokumentacijom, odnosno prevazilaženje papirne dokumentacije i prelazak na HACCP Dokumentarijum koji su oni razvili.

Sistem za upravljanje HACCP dokumentacijom

 

Bojan Miljković, direktor razvoja u Extreme-u je izneo probleme sa kojima se suočavaju kompanije koje dokumentacijom pokušavaju da upravljaju na klasičan, papirni način. Striktne procedure koje HACCP standard nameće dovode do prilika za neefikasnost na svakom koraku, čime se ciklus produžava, a zaposleni na ključnim pozicijama u firmi gube vreme.

HACCP Dokumentarijum je rešenje zasnovano na SharePoint serveru, koje omogućava da pravo osoblje ima pristup pravim informacijama u pravo vreme. Na taj način se štede brojni resursi unutar firme, a prema Bojanovim rečima uštede na godišnjem nivou su osetne.

Pronalaženje dokumenata pri klasičnoj organizaciji papirne dokumentacije obično podrazumeva  pretragu po ormanima i registratorima, uz značajan gubitak vremena. Jasno je da računarski sistem omogućava praktično trenutno pronalaženje svih traženih dokumenata.

Dobra strana HACCP Dokumentarijuma za korisnike je što se u radu sa njim koriste klasični Microsoft Office alati, tipa Word i Outlook, te je vreme prilagođavanja na novi sistem skraćeno. Extreme je odradio već nekoliko implementacija ovog sistema, i prema njihovim rečima – spremni su da zajedno sa klijentima nadgrađuju sistem i prilagođavaju ga specifičnim potrebama svake kompanije.

 

Autor: Vladimir Trkulja


DODAJ KOMENTAR