Januar 15
Januar 20

Centar za razvoj Interneta, uz podršku Fonda za otvoreno društvo, realizuje projekat podrške integraciji Srbije u jedinstveni informacioni prostor Jugoistočne Evrope. Cilj ovog projekta jeste da otvori raspravu o koordiniranom sprovođenju aktivnosti iz akcionih planova Vlade Srbije za realizaciju Agende za razvoj informacionog društva u regionu jugoistočne Evrope (eSEE Agenda+).

 

Centar za razvoj Interneta tim povodom organizuje seriju okruglih stolova u januaru 2010., koji će imati za cilj da razmotre do sada usvojene državne strategije i akcione planove, identifikuju podudarnosti i razlike između akcija, nadležnosti i rokova koji su njima utvrđeni, kao i da identifikuju kritične teme koje zahtevaju usklađivanje prilikom ažuriranja postojeće Strategije razvoja informacionog društva i sačinjavanja nove Strategije razvoja elektronskih komunikacija, tokom prve polovine 2010. godine.

Prvi sastanak na temu podsticanja razvoja elektronskog sadržaja i zaštite kulturnog nasleđa u digitalnom dobu biće održan 15. januara 2010. godine sa početkom od 12h u prostoru Galerije O3ONE, Andrićev venac 12, Beograd.

Drugi sastanak na temu razvoja širokopojasnog pristupa i dalje liberalizacije u oblasti elektronskih komunikacija biće održan 20. januara 2010. godine sa početkom od 12h u prostorijama Republičke agencije za telekomunikacije, Višnjićeva 8, Beograd.

Termin trećeg sastanka posvećenog elektronskim identitetima i njihovoj primeni u servisima e-uprave, biće potvrđen i saopšten početkom januara.

Prijatelji projekta: www.pepsi.rs, www.golub.rs.

Kontakt osoba:
Slobodan Marković
predsednik Centra za razvoj Interneta
email: smarkovic@netcentar.org

Korisni linkovi

Share and Enjoy:

Tags: , , , , ,

Autor: Vladimir Trkulja