Trećeg, završnog dana Konferencije E-trgovina, Vera Naumovska sa Ekonomskog fakulteta u Skoplju održala je predavanje o stepenu razvijenosti e-trgovine u Makedoniji. Prisutnima je predstavljena analiza e-trgovine, nivoa upotrebe kartica u Makedoniji, a zaključak je da je prava e-trgovina tek u začetku s obzirom na to da pristup internetu ima oko 30% građana, a da se sajtovi preduzeća najviše koriste za reklamiranje proizvoda, pristup katalozima i cenovnicima i podršku nakon prodaje.

 

Svega 53.8% poslovnih subjekata, sa deset i više zaposlenih, u 2007, je imalo internet stranu, dok je kod većih preduzeća, sa preko 250 zaposlenih situacija znatno bolja (stranu ima gotovo 75% preduzeća). Sajtovi su većinom informativni, a veoma retko služe za trgovinu.

Kada je u pitanju nivo korišćenja kartičnog poslovanja, u poslednje dve godine broj kartica je porastao, jer je vlada sugerisala bankama da građanima umesto čekova daju kartice. Danas u Makedoniji gotovo svaki drugi građanin ima karticu. Ipak, kartice se najviše koriste za podizanje novca sa bankomata i plaćanje unutar zemlje.

Share and Enjoy:

Tags:

Autor: dragana