April 9April 10

Ovogodišnja Technobank konferencija u organizaciji ASIT-a će se održati od 9. do 10. aprila u hotelu Continental u Beogradu. U okviru konferencije će biti održan forum koji će pokriti najvažnije aspekte platnih sistema na bazi smart kartica, kao i okrugli sto “Beskontaktni platni sistemi“.

Organizator će dodeliti i dve nagrade – za doprinos razvoju kartičnog poslovnaja u Srbiji, i za najbolje bankarsko tehnološko rešenje prezentovano na konferenciji.

 

ASIT, zajedno sa Narodnom Bankom Srbije, Ministarstvom finansija Republike Srbije, Udruženjem Banaka Srbije i Privrednom komorom Srbije, kao i sa vodećim poslovnim bankama, Organizuje OSMU Konferenciju i Izložbu

TECHNOBANK 2008
BANKARSKE TEHNOLOGIJE

Cards & Payments • ICT • Risk • CRM
Business Intelligence • Security

9 – 10, april 2008, Hotel Continental, Beograd, Srbija
Otvaranje: sreda, 9, april 2008. u 09:00

Kao i ranijih godina, specijalizovani forum – CARD FORUM & EXPO 2008, potpuno posvećen platnim transakcijama putem bankarskih kartica i podržanim ICT tehnologijama u Evropi i svetu, biće održan tokom Technobank Konferencije.

Ovogodišnji CARD FORUM & EXPO 2008 će pokriti najvažnije aspekte kontaktnih i beskontaktnih platnih sistema na bazi smart kartica, uključujući specijalnu sesiju i Okrugli sto: “Beskontaktni platni sistemi”.

Technobank Nagrade

Tokom Konferencije, Organizator će dodeliti dve nagrade:

OSCARD
Nagrada za doprinos razvoju kartičnog poslovanja u Srbiji u prethodnoj godini.

Nagrada za Bankarsku Tehnologiju
Izbor najboljeg bankarskog tehnološkog rešenja koje je prezentovano na Konferenciji Technobank 2008.

Banke u Srbiji se pozivaju da nominuju svoja vrhunska dostignuća u prvoj kategoriji. Krajnji rok za dostavljanje nominacija je četvrtak, 20. mart, 2008.

Komitet za nagrade Konferencije Technobank će izabrati pobednika na osnovu dostavljenih nominacija, kao i pobednika u drugoj navedenoj kategoriji.

Okrugli Stolovi
Tokom Technobank 2008 Konferencije, biće organizovana dva Okrugla stola sa sledećim temama:

1. “Analiza kreditnih rizika i kolekcije”
2. “Beskontaktni platni sistemi”

PROGRAM KONFERENCIJ (INOVIRANI)

Program Technobank 2008 Konferencije, inoviran u skladu sa već pomenutim namerama za širenje opsega Konferencije uključuje, ali nije ograničen samo na:

* Customer Relationship Management (CRM) i Contact Center (CC) tehnologije
* Upravljanje rizicima i naplatom neizmirenih dugova
* Poboljšanje poslovnih procesa
* Nove vizije identifikacije i autentifikacije korisnika banaka – moguće korišćenje biometrijskih tehnika
* Identity and Access Management sistemi
* Rešenja protiv krađe identiteta
* Digitalno arhiviranje i sistemi upravljanja dokumentacijom
* Savremene ICT bankarske infrastrukture
* Novosti u tehnologijama plaćanja i operacija
* Fizička i tehnička bezbednost u bankarskom okruženju – nova rešenja
* Business Continuity Planning (BCP) i Disaster Recovery (DR)
* Berzanski finansijski sistemi
* Investicioni fondovi
* Osiguravajuća društva i novi vidovi osiguranja
* Business Intelligence (BI) i Management Information Systems (MIS)
* Novi aspekti home banking i e-banking sistema
* Kredit Biroi
* Druga inovativna bankarska rešenja i primeri najbolje prakse

CARD FORUM & EXPO 2008

* EMV i non-EMV kontaktni i beskontaktni platni sistemi
* Beskontaktni POS terminali
* Neki aspekti EMV migracije
* NFC (Near Field Communications) platne tehnologije
* Sistemi multiaplikativnih platnih kartica
* CAP i DPA EMV sistemi dinamičkih lozinki
* CAP/DPA connected/unconnected čitači smart kartica
* Access Control Server 3D secure sistemi – inhouse ili outsource?
* Kartice lojaliteta, poklon kartice i kartice sa slikama
* Aspekti procesiranja kartica
* Aspekti personalizacije i proizvodnje kartica
* Bezbednosni aspekti platnih kartica
* PCI (Payment Card Industry) bezbednosni standard
* E-commerce sistemi
* 3D Security sistem za bezbedne e-commerce sisteme
* M-payment sistemi
* Nove platne aplikacije
* Novi aspekti u tehnologijama POS terminala i bankomata
* SEPA okvir – pretnja ili mogućnost?
* E-purse sistemi i šeme lojaliteta
* Prevencija pronevera i upravljanje rizikom
* Regionalna saradnja između banaka i drugih finansijskih institucija
* Specifičnosti regionalnog tržišta – pretnje i mogućnosti

OKRUGLI STOLOVI

Tokom Technobank 2008 Konferencije, biće organizovana dva Okrugla stola sa sledećim temama:

1. “Analiza kreditnih rizika i kolekcije”
2. “Beskontaktni platni sistemi”

VAŽNI DATUMI

Ponedeljak, 17. mart 2008.
Rok za prijavu firmi izlgača

Četvrtak, 20. mart 2008.
Dostavljanje nominacija za Technobank Nagrade

Petak, 21. mart 2008.
Dostavljanje prezentacija u elektronskoj formi
Plaćanje kotizacija za izlagače

Sreda, 9. april 2008.
Otvaranje konferencije i Izložbe u 09:00

Više detalja na zvaničnom Technobank sajtu.

Tags: , , ,

± Interesantno?  
 Loading …