April 7April 8

ASIT, zajedno sa Narodnom bankom Srbije, Ministarstvom finansija Republike Srbije, Udruženjem banaka Srbije i Privrednom komorom Srbije, kao i sa vodećim poslovnim bankama, organizuje devetu Konferenciju i Izložbu Technobank 2009 Banking Technologies. Konferencija će se održati 7. i 8. aprila 2009. godine, u Hotelu Continental u Beogradu.

 

Otvaranje će biti u utorak, 7. aprila 2009. godine u 09:00 časova.

Nakon prošlogodišnje Technobank Konferencije i Izložbe, ASIT – organizator, nastavlja ove godine sa proširenim opsegom i fokusom Konferencije koji je ustanovljen prošle godine sa ciljem pokrivanja šire oblasti bankarskih tehnologija.

Kao i ranijih godina, specijalizovani forum CARD FORUM & EXPO 2009,potpuno posvećen platnim transakcijama putem bankarskih kartica i podržanim ICT tehnologijama u Evropi i svetu, biće održan tokom Technobank Konferencije.

Program Konferencije

Program Technobank 2009 Konferencije, inoviran prošle godine u skladu sa namerama za širenje opsega Konferencije, je blago modifikovan ove godine i uključuje, ali nije ograničen samo na:

 • Business Continuity Management (BCM) – Business Continuity Planning (BCP) and Disaster Recovery (DR)
 • Upravljanje poslovnim procesima
 • Upravljanje rizicima i kolekcije
 • Identity and Access Management sistemi
 • Customer Relationship Management (CRM) i Contact Center (CC) tehnologije
 • Digitalno arhiviranje i sistemi upravljanja dokumentacijom
 • ICT bezbednosni aspekti u bankama
 • Standardizacija sistema bezbednosti u bankarskim operacijama (ISO/IEC 27001:2005)
 • Nove vizije identifikacije i autentifikacije korisnika banaka – moguće korišćenje biometrijskih tehnika
 • Rešenja protiv krađe identiteta
 • Savremene ICT bankarske infrastrukture
 • Novosti u tehnologijama plaćanja i operacija
 • Fizička i tehnička bezbednost u bankarskom okruženju – nova rešenja
 • Osiguravajuća društva i novi vidovi osiguranja
 • Business Intelligence (BI) i Management Information Systems (MIS)
 • Novi aspekti home banking i e-banking sistema
 • Kreditni biroi
 • Druga inovativna bankarska rešenja i primeri najbolje prakse

Card Forum & Expo 2009

 • EMV i non-EMV kontaktni i beskontaktni platni sistemi
 • Beskontaktni POS terminali
 • NFC (Near Field Communications) platne tehnologije
 • M-banking i M-payment sistemi
 • Sistemi multiaplikativnih platnih kartica
 • Kartice lojaliteta, poklon kartice i kartice sa slikama
 • CAP i DPA EMV sistemi dinamičkih lozinki
 • CAP/DPA connected/unconnected čitači smart kartica
 • Access Control Server 3D secure sistemi – inhouse ili outsource?
 • Neki aspekti EMV migracije
 • Aspekti procesiranja kartica
 • Aspekti personalizacije i proizvodnje kartica
 • Instant issuance sistemi
 • Bezbednosni aspekti platnih kartica
 • PCI (Payment Card Industry) bezbednosni standard
 • E-commerce sistemi
 • 3D Security sistem za bezbedne e-commerce sisteme
 • Nove platne aplikacije
 • Novi aspekti u tehnologijama POS terminala i bankomata
 • SEPA okvir
 • E-purse sistemi i šeme lojaliteta
 • Prevencija pronevera i upravljanje rizikom
 • Regionalna saradnja između banaka i drugih finansijskih institucija
 • Specifičnosti regionalnog tržišta – pretnje i mogućnosti

Okrugli stolovi

Tokom Technobank 2009 Konferencije, biće organizovana dva Okrugla stola sa sledećim temama koje pokrivaju najnovije trendove:

 • Efikasna naplata potraživanja
 • Beskontaktni platni sistemi, mobilno bankarstvo i mobilno plaćanje

Izložba

Izložba će se održati paralelno sa glavnim sesijama Konferencije. Učesnici će imati pristup izložbenom prostoru tokom cele Konferencije.

Važni datumi

Ponedeljak, 16. mart 2009.
Prijava za registraciju štandova

Petak, 20. mart 2009.
Dostavljanje OSCARD nominacija

Petak, 20. mart 2009.
Dostavljanje prezentacija u elektronskoj formi

Utorak, 7. april 2009.
Registracija prijavljenih učesnika od 08:00
Otvaranje Konferencije u 09:00

Korisni linkovi

Share and Enjoy:

Tags: , , , ,