April 14April 15

ASIT (Asocijacija za računarstvo, informatiku, telekomunikacije i nove medije Srbije), pod pokroviteljstvom Narodne banke Srbije, Ministarstva finansija Republike Srbije, Udruženja banaka Srbije i Privredne komore Srbije organizuje desetu konferenciju i izložbu TECHNOBANK 2010 14. i 15. aprila 2010. godine u Hotelu Continental u Beogradu. Tokom konferencije će biti pokrivene razne oblasti bankarskih tehnologija, a biće održan i specijalizovani forum CARD FORUM & EXPO 2010,potpuno posvećen platnim transakcijama putem bankarskih kartica i podržanim ICT tehnologijama u Evropi i svetu.

 

Program Konferencije

 • Inovativne proizvode i usluge
 • Business Continuity Management (BCM) – Business
 • Continuity Planning (BCP) and Disaster Recovery (DR)
 • Outsourcing biznis procesa (BPO)
 • Upravljanje rizicima i naplata dugovanja
 • Identity and Access Management sistemi
 • Customer Relationship Management (CRM) i Contact Center (CC) tehnologije
 • Digitalno arhiviranje i sistemi upravljanja dokumentacijom
 • ICT bezbednosni aspekti u bankama
 • Standardizacija sistema bezbednosti u bankarskim operacijama (ISO/IEC 27001:2005)
 • Nove vizije identifikacije i autentifikacije korisnika banaka – moguće koršćenje biometrijskih tehnika
 • Rešenja protiv krađe identiteta
 • Savremene ICT bankarske infrastrukture
 • Novosti u tehnologijama plaćanja i operacija
 • Fizička i tehnička bezbednost u bankarskom okruženju – nova rešenja
 • Osiguravajuća društva i novi vidovi osiguranja
 • Business Intelligence (BI) i Management Information Systems (MIS)
 • Novi aspekti home banking i e-banking sistema
 • Kreditni biroi
 • Druga inovativna bankarska rešenja i primeri najbolje prakse

CARD FORUM & EXPO 2010

 • Beskontaktne platne tehnologije
 • M-banking i M-payment sistemi
 • Sistemi multiaplikativnih platnih kartica
 • Loyalty kartice, poklon kartice i prepaid kartice
 • CAP i DPA EMV sistemi dinamičkih lozinki
 • CAP/DPA connected/unconnected čitači smart kartica
 • Access Control Server 3D secure sistemi – inhouse ili outsource?
 • Neki aspekti EMV migracije
 • Aspekti procesiranja kartica
 • Aspekti personalizacije i proizvodnje kartica
 • Instant sistemi izdavanja kartica
 • Bezbednosni aspekti platnih kartica
 • PCI (Payment Card Industry) bezbednosni standard
 • E-commerce sistemi
 • 3D Security sistem za bezbedne e-commerce sisteme
 • Nove platne aplikacije
 • Novi aspekti u tehnologijama POS terminala i bankomata
 • SEPA okruženje
 • E-novčanik sistemi i šeme lojaliteta
 • Prevencija pronevera i upravljanje rizikom
 • Regionalna saradnja između banaka i drugih finansijskih institucija
 • Specifičnosti regionalnog tržišta

Izložba

 Izložba će se održati paralelno sa glavnim sesijama Konferencije. Učesnici će imati pristup izložbenom prostoru tokom cele Konferencije.

Kotizacija

Kotizacija po osobi iznosi 11.800,00 din + PDV (Obuhvata učešće u programima TECHNOBANK 2010, CD Katalog prezentacija, ručak, koktele i reklamne materijale izlagača).

Registracija učesnika se obavlja putem online formulara.

Vreme i lokacija

Konferencija će se održati 14. i 15. aprila, 2010. godine, u Hotelu Continental, Beograd.

Otvaranje će biti u sredu, 14. aprila, 2010. godine, u 09:00 časova.

Kontakt

Sve dodatne informacije tražite na:

Tel: +381 11 744 31 40

Tel./Fax: +381 11 308 64 80

E-mail: [email protected]

Korisni linkovi

Share and Enjoy:

Tags: , , ,

Autor: Vladimir Trkulja