Technobank 2012

03.04.2012. – 04.04.2012.

ASIT (Asocijacija za računarstvo, informatiku, telekomunikacije i nove medije Srbije) zajedno sa Narodnom bankom Srbije, resornim ministarstvima Republike Srbije i Privrednom komorom Srbije, kao i sa vodećim poslovnim bankama, organizuje dvanaestu konferenciju i izložbu TECHNOBANK 2012 3. i 4. aprila 2012. godine u Hotelu Continental u Beogradu.

 

Program Konferencije

Program Technobank 2012 Konferencije, inoviran prošle godine u skladu sa namerama za širenje opsega Konferencije, je blago modifikovan ove godine i uključuje, ali nije ograničen samo na:

 • Business Continuity Management (BCM) – Business Continuity Planning (BCP) i Disaster Recovery (DR)
 • Upravljanje poslovnim procesima
 • Upravljanje rizicima i kolekcije
 • Identity and Access Management systems
 • Customer Relationship Management (CRM) and Contact Center (CC) technologies
 • Digitalno arhiviranje i sistemi upravljanja dokumentacijom
 • ICT bezbednosni aspekti u bankama
 • Standardizacija sistema bezbednosti u bankarskim operacijama (ISO/IEC 27001:2005)
 • Nove vizije identifikacije i autentifikacije korisnika banaka – moguće korišćenje biometrijskih tehnika
 • Rešenja protiv krađe identiteta
 • Savremene ICT bankarske infrastrukture
 • Novosti u tehnologijama plaćanja i operacija
 • Fizička i tehnička bezbednost u bankarskom okruženju – nova rešenja
 • Osiguravajuća društva i novi vidovi osiguranja
 • Business Intelligence (BI) i Management Information Systems (MIS)
 • Novi aspekti home banking i e-banking sistema
 • Kreditni biroi
 • Druga inovativna bankarska rešenja i primeri najbolje prakse

Agenda

Uskoro na ovom linku.

Registracija

Kotizacija po osobi iznosi 11.800,00 din + PDV (Obuhvata učešće u programima TECHNOBANK 2012, CD Katalog prezentacija, ručak, koktele i reklamne materijale izlagača).

Link  za registraciju.

Korisni linkovi

Autor: ITD Ekipa


DODAJ KOMENTAR