Technobank 2013.

10.04.2013. – 11.04.2013.

Technobank 2013. konferencija i izložba bankarske tehnologije održaće se 10. i 11. aprila u hotelu Metropol Palace u Beogradu. Ovogodišnji Technobank će se fokusirati na najnovije raspoložive tehnologije u regionu i šire i njihovoj primeni na ovim tržištima. Takođe, ovogodišnje teme će se baviti i novim učesnicima na platnom tržištu – kao što su mobilni operateri ili veliki maloprodajni lanci. Na konferenciji će učestvovati eksperti iz zemlje i inostranstva koji će ponuditi prezentacije najnovijih rešenja kao i studije slučaja u oblasti novih platnih tehnologija. 

Najnovije tehnologije, kao što su NFC beskontaktne tehnologije, korišćenje mobilnog telefona kao sredstva plaćanja, sistemi javnog prevoza, lojalti šeme, primena prepaid kartica, cloud computing i nova dokument-menadžment rešenja će biti prezentovane tokom rada Konferencije. I ove godine specijalizovani forum – CARD FORUM & EXPO 2013, potpuno posvećen platnim transakcijama putem bankarskih kartica i podržanim ICT tehnologijama u Evropi i svetu, biće održan tokom Technobank Konferencije.

Agenda

Technobank 2013 Konferencije

 • Business Continuity Management (BCM) – Business Continuity Planning (BCP) i Disaster Recovery (DR)
 • Upravljanje poslovnim procesima
 • Računarstvo u oblacima (Cloud Computing)
 • Društvene mreže
 • Data centri
 • Mobilna telefonija četvrte generacije
 • Mobline aplikacije u poslovanju
 • Upravljanje rizicima i naplata potraživanja
 • Identity and Access Management sistemi
 • Customer Relationship Management (CRM) and Contact Center (CC) technologies
 • Digitalno arhiviranje i sistemi upravljanja dokumentacijom
 • ICT bezbednosni aspekti u bankama
 • Standardizacija sistema bezbednosti u bankarskim operacijama (ISO/IEC 27001:2005)
 • Nove vizije identifikacije i autentifikacije korisnika banaka – moguće korišćenje biometrijskih tehnika
 • Rešenja protiv krađe identiteta
 • Savremene ICT bankarske infrastrukture
 • Novosti u tehnologijama plaćanja i operacija
 • Fizička i tehnička bezbednost u bankarskom okruženju – nova rešenja
 • Osiguravajuća društva i novi vidovi osiguranja
 • Business Intelligence (BI) i Management Information Systems (MIS)
 • Novi aspekti home banking i e-banking sistema
 • Kreditni biroi
 • Druga inovativna bankarska rešenja i primeri najbolje prakse

CARD FORUM & EXPO 2013

 • EMV i non-EMV kontaktni i beskontaktni platni sistemi
 • Beskontaktni POS terminali
 • NFC (Near Field Communications) platne tehnologije
 • M-banking i M-payment sistemi
 • Sistemi multiaplikativnih platnih kartica
 • Kartice lojaliteta, poklon kartice i kartice sa slikama
 • CAP i DPA EMV sistemi dinamičkih lozinki
 • CAP/DPA connected/unconnected čitaci smart kartica
 • Access Control Server 3D secure sistemi – inhouse ili outsource?
 • Neki aspekti EMV migracije
 • Aspekti procesiranja kartica
 • Aspekti personalizacije i proizvodnje kartica
 • Instant issuance sistemi
 • Bezbednosni aspekti platnih kartica
 • PCI (Payment Card Industry) bezbednosni standard
 • E-commerce sistemi
 • 3D Security sistem za bezbedne e-commerce sisteme
 • Nove platne aplikacije
 • Novi aspekti u tehnologijama POS terminala i bankomata
 • SEPA okvir
 • E-purse sistemi i šeme lojaliteta
 • Prevencija pronevera i upravljanje rizikom
 • Regionalna saradnja između banaka i drugih finansijskih institucija
 • Specifičnosti regionalnog tržišta – pretnje i mogućnosti

SECURITY

 • IT Security strategy
 • IT & users – new IT devices that are not corporative, mobility, tablets –from the point of security
 • Applying & security solutions implementation
 • Nowadays Cyber threts, evolution, challenges, protection
 • Virtual surrounding security – differences and challenges compared to classic systems
 • Cloud security – security in the cloud and out
 • Consciousness about security in Serba (Case Studies)
 • Security from the point of view of security exspert
 • Security from the point of view of security user
 • Security from the point of view of security hacker
 • Solutions against identity theft

OKRUGLI STOLOVI

Tokom Technobank 2013 Konferencije, biće organizovani Okrugli stolovi sa sledećim temama koje se bave najnovijim trendovima: 1. Mobilna plaćanja u kombinaciji sa NFC tehnologijom – jedan od najznačajnijih alata za razvoj i inovacije?, 2. Da li su se eGovernment inicijative pojavile kao ključna podrška bezgotovinskom plaćanju?, 3. Pitanja regulative u evropskom sektoru platnih tehnologija, posebno u industriji platnih kartica.

Registracija

Više o cenama i registraciji za učesnike možete naći ovde, dok potencijalni izlagači dodatne informacije mogu pronaći ovde.

Korisni linkovi

Autor: ITD Ekipa


DODAJ KOMENTAR