TELFOR 2010

23.11. – 25.11.

Telekomunikacioni forum TELFOR se organizuje 18. put od 23. do 25. novembra 2010. godine u Sava centru u Beogradu. TELFOR organizuju Društvo za telekomunikacije, ETF Beograd i IEEE Srbija i Crna Gora i on predstavlja domaći i regionalni godišnji skup stručnjaka koji rade u oblastima telekomunikacija i informacionih tehnologija.

 

Učesnici su uglavnom telekomunikacioni inženjeri, ali takođe i ekonomisti, pravnici, menadžeri, operatori i drugi. Na taj način TELFOR je forum u okviru koga se razmatraju sva relevantna pitanja telekomunikacija: tehnička, razvojna, regulatorna i ekonomska, pitanja proizvodnje opreme, usluga, servisa i funkcionisanja sistema.

U toku TELFOR-a organizuju se:

 • plenarne sednice sa predavanjima po pozivu,
 • oko trideset autorskih sesija sa autorskim radovima iz različitih oblasti telekomunikacija,
 • sesije sa radovima studenata redovnih studija,
 • stručni seminari za afirmisane stručnjake,
 • obrazovni seminari za mlade stručnjake i studente redovnih i postdiplomskih studija,
 • specijalne prezentacije vodećih internacionalnih i domaćih telekomunikacionih kompanija,
 • prezentacije novih stručnih knjiga,
 • izložba telekomunikacionog hardvera, softvera, sistema, prateće opreme i usluga,
 • tematske rasprave, panel diskusije i okrugli stolovi u vezi sa aktuelnim temama,
 • stručne i komercijalne prezentacije kompanija,
 • prezentacije profesionalnih udruženja, profesionalni skupovi, konferencije za štampu, prijemi, itd.

Programske oblasti

Politika, regulativa i usluge u telekomunikacijama i IT

 • Značaj telekomunikacija u privredi i društvu,
 • Sadašnje stanje domaćih i svetskih telekomunikacija,
 • Trendovi budućeg razvoja telekomunikacija,
 • Deregulacija, liberalizacija i strukturna reorganizacija,
 • Modeli reformi, regulativa i standardizacija,
 • Privatizacija u okviru telekomunikacionog sektora,
 • Usluge, menadžment i marketing,
 • Ekonomski aspekti poslovanja preduzeća.

Tehnike telekomunikacija i informacionih tehnologija

 • Telekomunikacione mreže,
 • Komutacija,
 • Sistemi prenosa,
 • Protokoli i signalizacija,
 • Računarske telekomunikacije,
 • Radio-komunikacije,
 • Mobilne telekomunikacije,
 • Satelitske telekomunikacije,
 • Optičke telekomunikacije,
 • Radio-difuzija slike i tona,
 • Kablovska i satelitska televizija,
 • Prenos podataka,
 • Internet – globalne mreže,
 • Informacione tehnologije,
 • Multimedijalne tehnike,
 • Telekomunikacioni uređaji,
 • Radio i mikrotalasna tehnika,
 • Primenjena elektromagnetika,
 • Antene i prostiranje,
 • Obrada signala,
 • Električna kola i sistemi,
 • Video i audio-tehnika, akustika,
 • Telekomunikacioni softver,
 • Telekomunikacione usluge,
 • Teleinformatika,
 • Napajanje u telekomunikacijama,
 • Merenje u telekomunikacijama.

Kotizacija

Za autore i učesnike autorskih, studentskih i posebnih sekcija TELFOR-a, za posetioce izložbi i prezentacija, učešće je BESPLATNO. Aktivnosti firmi, specijalistička predavanja i seminari plaćaju se posebno.

Korisni linkovi

Autor: Vladimir Trkulja


DODAJ KOMENTAR