Centar za konkurentnost i razvoj klastera, koji posluje u okviru Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, CISCO Srbija i Ministarstvo trgovine i usluga realizovali su obuku “Poslovna primena IT i Interneta“.

 

Obuka je trajala tri dana (12., 18. i 24. decembra) i za dobijanje CISCO CERTIFACATE potrebno je, uz korišćenje materijala dostupnog na Internetu, spremiti sopstveni predlog projekta.

Najkorisniji materijali sa ove obuke su CISCO alati koji se odnose na procenu oraganizacione spremnosti za uvođenje IT promena, analizu projektnog portfolia i kreiranje predloga projekta za donosioce odluke u preduzeću.

Kako je obuku organizovalo nekoliko institucija, struktura polaznika je bila veoma šarenolika. Iako je reč o obuci koja uglavnom interesuje prave poklonike savremenih tehnologija, mogle su se čuti i neke od predrasuda – da je Internet pijaca neproverenih informacija i izvor otuđenosti, da e-biznis ne donosi profit i sl.
Takvi komentari spuste vas na zemlju, podsete šta je realnost u Srbiji i kakav je stav većine stanovništva.

U svakom slučaju, značaj ovih obuka je veliki. Pre svega, ogleda se u činjenici da ih pohađaju i ljudi koji nisu primarno zainteresovani za ovu oblast. To je dobar recept za sve organizatore događaja ovog tipa, da ne okupljaju samo ljubitelje savremenih tehnologija i da prošire krug ljudi koji učestvuju u ovakvim dešavanjima. Uz sve prepreke, to jeste dobar način da se u Srbiji proširi svest o prednostima IT-a.

Naravno, na obuci je bilo i ljudi koji se bave IT i Internet projektima. Pored Miloja Sekulića iz McCann Erckson-a (kojeg poznajem odranije), upoznala sam nekoliko mladih ljudi koji rade na zanimljivim projektima (Milan i Marko iz Belita, Irena iz Krojača…). Bilo je veoma korisno razmeniti mišljenja i iskustva sa njima.

Jelena Rakić (jelenarakic82 et gmail dot com)

Share and Enjoy:

Tags: ,

± Interesantno?  
 Loading …