Mart 26Mart 28

Simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2008
Hotel Bistrica u Jahorini, od 26. do 28. marta.

Naučno-stručni Simpozijum INFOTEH ® JAHORINA nastavak je međunarodnog Simpozijuma JAHORINA koji je posljednji put održan 1991. godine u hotelu Jahorina na Jahorini.

Cilj Simpozijuma je sveobuhvatno i multidisciplinarno sagledavanje aktuelnosti u oblasti informacionih tehnologija i njihova primjena u sistemima upravljanja industrijskim postrojenjima, komunikacionim sistemima, proizvodnim tehnologijama, elektroenergetici kao i u drugim oblastima od interesa za brži i uspješniji razvoj sredine u kojoj živimo.

 

Rad Simpozijuma

Rad na Simpozijumu će se odvijati u okviru sjednica, okruglih stolova, diskusionih foruma, predavanja po pozivu i prezentacija.

Osnovne teme Simpozijuma
INFOTEH-JAHORINA 2008:

A. Primjena računarske tehnike i informatike u sistemima upravljanja
B. Informaciono komunikacioni sistemi i tehnologije
C. Informacioni sistemi u prozvodnim tehnologijama
D. Informacione tehnologije u oblasti elektroenergetike
E. Informacione tehnologije u drugim oblastima od šireg interesa (obrazovanje, medicina, multimedija, poslovna informatika, novi softverski alati, elektronika i energetska elektronika, …)

Prijava radova za Simpozijum

Sažetak rada i ključne riječi poslati najkasnije do 28.01.2008. god., sa naznakom teme kojoj rad može da pripada. Sažetak i ključne riječi pisati i na engleskom jeziku, ili samo na engleskom jeziku, slovima veličine 9 pointa, koristiti font Times New Roman (multilanguage support). Sažetak treba da ima do 10 redova pisanog teksta.
Obavještenje o preliminarnom prihvatanju rada biće dostavljeno autoru/autorima do 11.02.2008.
Krajnji rok za prijem preliminarno prihvaćenog rada 25.02.2008.
Obavještenje o konačnom prihvatanju rada biće dostavljeno autoru/autorima do 10.03.2008. Rad može biti napisan i na engleskom jeziku.
Radovi prijavljeni za Simpozijum, osim radova po pozivu, podliježu stručnoj recenziji.
Sažetak rada i same radove treba slati e-mail-om. U slučaju da se šalju poštom na papiru, potrebno je poslati i CD.
Radove sa naznakom “ZA INFOTEH-JAHORINA 2008” slati na adresu:

Elektronskom poštom(e-mail):
infoteh@etf.unssa.rs.ba

Poštom:
Elektrotehnički fakultet
(za INFOTEH-JAHORINA 2008.)
Vuka Karadžića 30
71123 Istočno Sarajevo, Lukavica

Napomena: ove informacije su samo izvod iz prvog saopštenja organizatora, koje možete preuzeti u potpunosti putem ovog linka.

Share and Enjoy:

Tags: , ,

± Interesantno?  
 Loading …