Jun 10Jun 12

South East Europe Forum ICT
10. – 12. jun 2008. u Dubrovniku, Hotel “EXCELSIOR”

SEFICT  (South East Europe Forum ICT) osnovan je 2002. godine o sa ciljem poboljšanja međusobne saradnje u regionu, trgovinske razmene i učešća u zajedničkim projektima. 

 Dosadašnje SEFICT Konferencije održane su 2002. i 2003. godine u Herceg Novom ( Montenegro ) 2004. i 2005. godine u Dubrovniku(Hrvatska), 2006. u Beogradu i VI SEFICT 2007. u Herceg Novom (Montenegro).
————————————————- ————————————————- ————————-

Program

Program konferencije u ovom trenutku nije objavljen, a možete proveriti da li u međuvremenu jeste putem ovog linka.


Prijave za učešće

  • za učešće sa kotizacijom (link).
  • za učešće na izložbi SEFICT (link).
  • za akreditaciju predstavnika medija (link).

Kontakt & URL

Za opširnije informacije kontaktirajte SEFICT Sekretarijat (članovi – Aleksandra Stojaković, Bojana Minić).

E-mail: info@sefict.org
Telefon:+381 (011) 262 03 74
Fax:+381 (011) 262 65 76

URL: http://www.sefict.org/srpski/onama/onama.htm

Tags: , ,

± Interesantno?  
 Loading …