Maj 20

Ekonomist Media Group organizuje forum Tržište ICT u jugoistočnoj Evropi 20. maja 2009. godine u hotelu Hyatt (Beograd), sa početkom u 9h. Cilj ovog foruma je podizanje profila industrije u regionu i pokretanje pitanja i strategija za pozicioniranje Srbije kao ICT centra za ovaj region.

 

Kako će ICT sektor pregurati globalnu finansijsku krizu i uticaj koji će kriza imati na region jugoistočne Evrope samo su neke od tema o kojima će se govoriti na ovom forumu. Forum će se između ostalog baviti i naglašenim značajem ICT sektora u recesiji, ICT sektorom kao načinom za povećanje produktivnosti kompanije, investiranjem u ICT sektor kako bi se smanjili troškovi, barijerama u razvoju srpske ICT industrije, i merama koje bi trebalo preduzeti kako bi se omogućio izvoz ICT proizvoda iz Srbije.

Preliminarni program:

9:00-9:30 Registracija, kafa/čaj

9:30-9:45 Uvodna reč: Jasna Matić, Ministarka za telekomunikacije i informaciono društvo, Republika Srbija

9:45-11:00 Panel 1: Predstojeći poslovne strategije ICT kompanija: perspektive i izazovi

 • Mogućnosti za korišćenje razvojnih fondova
 • Strategija za otvaranje regionalnih razvojnih centara u partnerstvu sa velikim ICT kompanijama
 • Uticaj globalne finansijske krize na IT industriju – case study
 • 2009 – Godina u kojoj će talenat biti od strateškog značaja, koliko se krećemo u pravcu knowledge economy?
 • Strategije za IT biznis u 2009
 • Kakvi nas izazovi čekaju u godini koja dolazi?

11:00-11:30 Pauza za kafu

11:30-13:00 Panel 2: Lokalna pitanja i regulativa za ICT sektor

 • Barijere za razvoj ICT-a u Srbiji kao posledica neusaglašenosti regulative i prakse državnih organa
 • Nove mogućnosti za investiranje, šta vlada može da uradi u cilju stimulisanja Grinfild investicija od strane IT giganata?
 • Mere za podsticanje izvoza ICT-a iz Srbije
 • Kakve mere bi trebalo preduzeti da bi Srbija postala privlačnija stranim investitorima?
 • Zaštita prava na intelektualnu svojinu, šta se radi po pitanju promocije korišćenja originalnog softvera i borbe protiv piraterije?
 • TRIPS (Trgovinski aspekti prava na intelektualnu svojinu Svetske trgovinske organizacije) i EU zakonodavstvo
 • Na koji način se malim IT kompanijama može pomoći da dožive uspeh na tržištu?
 • Liberalizacija tržišta-na koji način je sprovesti?
 • Sertifikat o poreklu – da li su mere previše restriktivne?

13:00-14:00 Networking ručak

Kotizacija

Cena kotizacije je 300 evra u dinarskoj protivvrednosti (plus PDV) i ona obuhvata ucešće na konferenciji, osveženje, ručak, koktel i propratni materijal.

Pretplatnici Ekonomist magazina imaju 5% popusta. Kompanije sa godišnjim ugovorom o oglašavanju imaju popust od 15% na cenu kotizacije. Može se koristiti samo jedan od popusta.

Registracija

Potrebno je izvršiti uplatu celog iznosa pre konferencije. Uplata se može izvršiti putem bankarskog transfera. Popunjen formular za registraciju treba da pošaljete, poštom ili faksom, na sledeću adresu:

Ekonomist Media Group, Kosovska 1/IV, 11000 Beograd, Srbija, Fax: +381 11 33 74 050 ili na e-mail: konferencije@ekonomist.co.yu.

Lokacija

Konferencija će se održati u hotelu Hyatt Regency, Milentija Popovića 5, 11000 Beograd, Srbija.

Tel: +381 11 30 11 234, Fax: +381 11 31 12 234

Jezik

Konferencija će biti održana na srpskom jeziku sa simultanim prevodom na engleski.

Kontakt

Jennifer Grubač 
Tel: +381 11 3333009
E-mail: jennifer.grubac@emg.rs

Share and Enjoy:

Autor: Vladimir Trkulja